کور / شعر / ددې وطن په نصيب نه دي رسيدلي خلک

ددې وطن په نصيب نه دي رسيدلي خلک

د  دې  وطن  پـــــــه  نصيب  نــــه  دي  رسېدلي  خلک


چي  يې  ميـندلي  دي  په  کاڼو  يې  ويشتلي  خلک


 


د  ړنــــدو  ښار  دئ  له  ډېــــوې  سره  خپلوي  نه  لري


د  سترګـــــورو  ډلـــــي  ډلــــــــــــــي  دي  وتلي  خلک


 


د  هــــر  وګـــــــړي  پــــــه  څــــېره  کي  بلاګاني  وينم


دلتــــــه  هيندارو  تـــــــه  لا  نـــــه  دي  درېدلي  خلک


 


نـــــه  يې  د  زخم  نه  د  درد  په  علاج  پوه  سو  طبيب


پـــــرون  لـــــــه  سانــــــدو  ســره  ووتل  راغلي  خلک


 


چـــي  افسانې  يې  د  پېړۍ  پر  لېمه  شپې  زنګوي


د  سنګسارونــــو  تــــــر  ميدانه  ځي  ښاغلي  خلک


 


تــــر  شنه  اسمانــه  ګيله  مـــني  چيغي  مه  استوه


داسي  يې  ډېـــــر  د  بل  پـــه  تور  دلته  وژلي  خلک


 


دلـــــته  چـــــــي  راغلې  نو  د رحم  تمه مه  ترې کوه


د  دې  قصاب  تېغـــــونـــــــو  ويـني  ژړولـــــي  خلک


 


جهانـي  تمـــــــه  د  مــــــــردۍ  د  لېونتوب  کيسه  ده


پـــــــه  هر  ولات  کي  چي  ښاغلي  وي  ناولي خلک