کور / شعر / د وطن ميڼه

د وطن ميڼه

دلوئ اومهربان خدای په پاکه نامه!


سلامونه مختزمه


زه د تولو نه مخکی تاسو اوستاسودویب پانی له لاری تولو افغانانوته دنوی کال مبارکی وایم.


خدای دی وکری چی دانوئ کال د دردیدلوافغانانو لپاره دخوشالئ سبب شی اووطن یوزرغون گلچن شی چی افغانان لکه دشنو طوطیانو ازاداوخوشال پکی گرحی.{د وطن مینه}


واری غوتئ د غوریدو والا دی


دستازخمونه راغیدو والادیهوابد له شوه موسم بدل شو


ویشتلی زرونه خندیدو والادیچی به یی موژ پسی خندا کوله


نن هغه خوارد ژریدو والادیاوس به پیدا کروُ خپل منزل ته لاره


توري تیاري ده ختمیدو والادیچابه چی موژته بلول اورونه


پکی اوس خپله سوزیدو والادیزرگیه سیل به دپکتیا غرو وکري


په مخ دي اوخکي وچیدو والادیمخلِص منگله پرون خپل یاریاد کري


شپی دهِجران د تیریدو والادیواسلام په اِخترام