کور / راپور / مسابقات بوک و تای بوکس استاد بکتاش سعيدي

مسابقات بوک و تای بوکس استاد بکتاش سعيدي

استاد بکتاش « سعیدی » مسابقات « بوکس و تای بوکس» را موفقانه تدویر کرد .


استاد بکتاش « سعیدی » قهرمان اروپا و مسوؤل مکاتب ورزش رزمی  « چمپین جیم »  مورخ ۱۷ مارچ ۲۰۱۲میلادی  مسابقات  «  بوکس و تای بوکس »  را در مکتب  ورزشی  خویش  واقع در شهر دیورن کشور  جمهوری فدرالی المان  موفقانه  تدویر کرد .
این محفل ورزشی که  به ساعت چهار عصر آغاز گردید  در آن  هشت  کلپ  ورزشی  از کشور المان   اشتراک   ورزیده   بودند  که  بدون  مسابقات  اطفال  و جواتان ،  به  تعداد  چهارده  مسابقه صورت  گرفت  که از جمله  بتعداد «  ۹ مسابقه  تای بوکس  و ۵ مسابقه بوکس »  بود  .


یما  « سعیدی »  قهرمان ، پادشاه « تای بوکس » و پروفی بوکس کشور المان ، مسابقه  اساسی این محفل را  انجام داد .  یما  این  جوان دلیر  افغان  توانست با  مهارت  خاص حریف سرسخت خود را که  از لحاظ  وزن ، سن و سال ،  تجربه  و مهارت ورزشی تفاوت کلی  داشت ، توام در هیایوی و کف زدندهای  تماشاچیان مغلوب کرده و مدال  پیروزی را از طرف  حکم  میدان  بدست آورد .


قابل  تذکر است  که  بکتاش « سعیدی »   در نظر دارد  تا  بتاریخ « ۱۹ می  ۲۰۱۲» میلادی مسابقات بزرګ  ورزشی « بوکس  و تای بوکس »  را   با  اشتراک   کلپ های ورزشی کشور های  (  المان ،  فرانسه، هالند  و بلژیم  و غیره  )  با همکاری ارگان  کلتوری و نهاد خیریه ، به نفع «  اطفال  و جوانان  مکاتب افغانستان » تدویر نماید که  مسابقه  اساسی این محفل را  یما « سعیدی » به عهده  خواهد  داشت .