کور / شعر / زما سندري خدايه بيرته راکه !

زما سندري خدايه بيرته راکه !

له شپږو مياشتو څه درد ،درد يمه زه
زما خبري خدايه بيرته راکه !
چي يو ځل بيا څوک په واه ،واه سي راته
زما سندري خدايه بيرته راکه !

په تهمتونو کي بلا غمونو
زما شاعري وخوړه زې وخوړم
دغه د اور ځنځير ناځوانه ځنځير
زما زنده ګي وخوړه زې وخوړم

هغه هم نسته جدا سوی يمه
اوس هره شپه خوب کي بلا وينمه
د سر په سترګو چي هغه وينمه
نو په سندرو کي به تا وينمه

زما سندري خدايه بيرته راکه !
مور مي خپه ده ها ده ژاړي راته
هغه مي سرې سترګي زغملای نسي
زما غزلونه له تا غواړي راته

د محبت دار و مدار کي خدايه !
زما د ميني جنډه پورته ښه ده
سپوږميه کړنګ وهه راخېژه وايم
پر ټول جهان دا ټپه پورته ښه ده

خدايه ! زارۍ کومه سوال کومه
په شاعرۍ کي رياضت غواړمه
د زړه له درده دا نارۍ نه وهم
چي په دنيا کي محبت غواړمه

لکه کنګل تودو اوبو کي پروت يم
خدايه! سندرو کي مي ژوند ونغاړه
چي بيا ترې ځان را خلاصولای نسم
ما په لفظو کي بند پر بند ونغاړه

ستا شاعري ګرانه ستا اوښکو وړې
نقيبه ياره! په ژړا نه کيږي
د اوښکو ټول څاڅکي دي ټول راټول کړه
د خدای لپاره په ژړه نه کيږي .

هيواد تلويزيون کندهار2012 07 18