کور / اسلامي / د ریاضت میاشت څلرمه برخه

د ریاضت میاشت څلرمه برخه

درمضان مياشتي ځانګړتياوي اوكښي زموږدندي

دلوي خداي ه سيڅلي نامه، هغه ي ښكلي كائنات يي نځولي او دټول عالم خالق اوالونكى دى، لوي څښتن لره دي حمد اوستايني وي ، هغسي ي دهغه له سترشان اولوي ذات سره ښايي ، هغه ي رموږباندي يي درمضان مياشتي روŽه فرض كړي اودهغه رګران يغمبردي دروداورحمت وي ي درمضان مياشتي ه شه كي يي تراويح لمونځ سنت كړي همدارازدهغه رمباركواصحابانواوتابعينوي دهغه راكه لاره تللي اوموږ ته يي دهغه سنت رارسولي دي .

ښايي هيڅ مسلمان درمضان مياشتي له فضيلت ، بركت اوسترتوب څخه بي خبره نه وي ، ځكه رمضان درحمت مغفرت اوله اوره دازادۍ مياشت ده ، داسي يوه مياشت ده ي دلوي څښتن (ج) له لوري كښي زرګونه بندګان له اوره خلاصون مومي ، ددوزخونو دروازي تړل كيږي، لوي شيطانان ه زنځيرونوبنديږي اودخداي درحمت دروازي كښي رانيستي اتيږي .

د رمضان مياشتي ځانګړتياوي

1- درمضان مياشتي له ځاګړتياوڅخه يوه هم ه دي ستره مياشت كي دقران عظيم نزول دي ، لوي خداي (جل جلاله) فرمايي: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ [البقرة:185]

Žباړه : درمضان مياشت هغه مياشت ده ي قران كښي نازل سوي ، ه داسي حال كي ي دخلګولاره لارښوددي اودلارښووني واضح دلائل اودحق اوباطل ترمنځ بيلونكى.

قران كريم ددي امت لاره يواساسي قانون دي ، دانسانانودŽوندټول طرزالعمل اوكړنلاره كښي روښانه سوي ، قران هغه نيغه اوسيده لاره ده ي دلوي څښتن درضااودهغه دبيشميره نعمتونورلورتللې، هغه ستركتاب دي ي هم كښي نافرمانوته وعيدوركړل سوي اوهم كښي سموانسانانوته وعد، هغه كتاب دي ي څوك ري لاس ونيسي سمه لاره مومي ، هغه اته ي حلال يي حلال وګڼي اوحرام يي حرام دلاري مشال دى ، دحق اوباطل ترمنځ بيلونكي دى ، اودسمي لاري لارښود، همدالامل دي ې لوي څښتن (ج)دغه ستركتاب ه خله دغه ستره مياشت كي نازل كړي ،نوموږ، مسلمانانوته ښايي ي هرمهال ه دغه الهي كتاب وري لاس ونيسو، دځان ملګري يي وګرځوواوه خل Žوندكي ورته ځانګړي ځاي وركړو، ه كارده دغه ستراسماني كتاب قران عظيم يادكړو، ويي لولو، تفسيريي كړو، غوراوفكركښي وكړواوه خل دنيوي Žوندكي يي عملي كړو.

2- درمضان مياشتي له ځانګړتياووڅخه : ه دي مياشت كي دجنتونوددروازوخلاصون ، ددوزخونوددوازوبنديدل ، دنافرمانواوسركښوشيطانانوتړل كيدل اولوي خداي عبادت ته دمسلمانانودزړونوفراغت دى، يغمبر (ص (فرمايي: اذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين }، وفي رواية: { إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة (البخاري(

Žباړه :كله ي درمضان مياشت داخله سي ،داسمانودروازي خلاصي كړل سي ، دجهنم ورونه وتړل سي اوشيطانان ه ځنځيرونوبندكړل سي ، اوه يوه بل روايت كي راځي ي كله رمضان راسي نودجنتونودروازي رانيستل سي .

3- درمضان مياشتي له ځانګړتياوڅخه بله هم : ه دي مياشت كي دثوابونوزياتوب دي .

داسلام سترلارښودحضرت محمد (صلي الله عليه وسلم ) فرمايي : ( من تلا في هذا الشهر آیة من القرآن ˜ان له من الأجر من ختم القرآن في غیره من الشهور و من تطوع فی هذا الشهربصلاة ˜تب الله له براءة من النار و من أدی فیه فرضا ˜ان له ثواب من أدی سبعین فریضة فیما سواه من الشهور و من أ˜ثر فیه من الصلاة عليّ ، ثقّل الله میزانه یوم تخف الموازین(

Žباړه : كه كوم څوك ه دي مياشت كي دقران كريم يوآيت تلاوت كړي نودونه ثواب وركول كيږي لكه ه نورومياشتوكي ي وره قران ختم كړي ،كه څوك ه دي مياشت كي نفلي لمونځ وكړي نولوي خداي به ورته له اوره خلاصون اڼه وليكي ، كه څوك ه دي مياشت كي فرض عبادت ترسره كړي نودنورومياشتوداوياووفرضونوثواب به يي ه برخه سي ، اوكه څوك ه دي مياشت كي رما(محمد (ص))ډيردرودووايي نولوي خداي به يي ه هغه ورځ ي بارونه كښي سيكيږي دښګيڼوباردروندكړي .

4- درمضان بله ځانګړتيا داده : كوم څوك ي ه دي مياشت كي اته روŽه مات وركړي نودهغه دروŽي بشړثواب يي ه برخه كيږي رته له دي ي دهغه له ثوابه څه كم سي ، يغمبر ص فرمایی : من فطر صائماً فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء } [حسن صحيح رواه الترمذي وغيره].

Žباړه : څوك ي روŽاتي ته روŽه مات وركړي ، دهغه دروŽي غوندي ثواب وركړل كيږي رته له دي ي دهغه له ثواب نه څه كم سي .

5- درمضان بله ځانګړتيا : داده ي ه دي مياشت كي دقدرشه ده ، هغه شه ي ترزرونورمياشتوغوره ده ، ه دي شه كي دټول كال يښيدونكي يښي ليكل كيږي ، دلوح محفوظ څخه دكال ټولي يښي دملكوه كلنيوكتابونوكي كاي كيږي ، كه كوم څوك ددي شي له فضيليت اوبركت څخه محروم سي داسي به وي لكه ي ټولي ښيګڼي يي له لاسه وركړي وي ، يغمبر ص فرمایی : فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم } [أحمد والنسائي وهو صحيح].

يغمبر ص سی زیاتوی : من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه } [متفق عليه]

داسلام لارښو دبيا فرمايي: من قامها إبتغاءها، ثم وقعت له، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر } [أحمد].

مطلب داي ، ه رمضان كي يوه شه ده ي دقدر(درنښت ) شه بلل كيږي ، داشه دالله اك ه نيزترنوروزرومياشتوغوره ده ، ه دي شه كي عبادت كول دنوروزرومياشتودعبادت څخه لاهم زيات دى ، كه څوك داشه ه وره اخلاص اوباور روڼه كړي اوكښي دخداي عبادت وكړي نوټولي مخكنۍ ګناوي به يي وروبخښل سي اوكه څوك ددي شي له عبادت څخه بي برخي اته سونوګرسره محروم دي .

6- :درمضان له ځانګړتياوڅخه ، بله هم دډيروملكوراكښته كيدل دى لوي خداي (جل جلاله ) فرمايي: تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا [القدر:4].

Žباړه : ه دي (قدرشه كي ي ه رمضان كي ده ) ملكي راكښته كيږي اوروح هم [دډيرومفسرينورويناروح جبرائيل عليه السلام دي ي دخداي خاص مقرب ملك دي (

7- درمضان بله ځانګړتيا: ه دي مياشت كي ديشلمي كول دي ي له مخي يي زموږ اونورمخكنيوامتونوروŽي سره بيليږي ، داسلام سترلارښودحضرت محمد مصطفى فرمایی: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر } [مسلم]، وقال عليه الصلاة والسلام: { تسحروا فإن في السحور بركة } [متفق عليه].

ياني : زموږ (مسلمانانو) اونوروكتابيانودروŽي تريرديشلمي ه كولوسره دي ، تاسويشلميان كوئ ځكه ه يشلميانوكي بركت دى [ه مخكنيوامتونوكي داسي وي ماښام ترخوب وروسته بياخورراك روانه و ځكه نوهغوي ديشلمي له كولومحروم و].

8- درمضان بله ځانګړتيا داده : ي ه دي دي مياشت كي دبدرستره غزا رامنځته سوي ، اوداهغه غزاوه ي لوي خداي دخل يغمبراومسلمانودمرستي لاره اسماني ملكي راكښته كړي اودمسلمانانوه لوي يي ه عملي توګه ه جګړه كي ونډه واخستل ، ه دي غزاسره مؤمنانوبيجوړي برى ترلاسه كړي ، مشركانوسخته ماته وخوړه اوداسلام دغلبي اوقوت ازانګه ه نړي كي خوره سول

.

9- درمضان بله ځانګړتيا : ه دي مياشت كي دمكي مكرمي فتحه ده ، مكه مكره ي داسلام دسترلارښودلرني ټاټوبى دى ، دخداي بيته كښي ده اوداسلامي نهظت مركزګڼل كيږي ه همدي مياشت كي فتحه سوي ، دمكي فتحه داسلام دبريااودنړي ه ټول تياره نيولي افق داسلام دځلايلامه وه ، دمكي ه فتح سره دمشركانومركزړنګ سو، ختيځ اولويديځ ته داسلام دقوت اوځواك اوازي ولاړي ، دروميانواوفارسيانوزړونه ولړزيدل اودالله ه دين كي ډلي ډلي انسانان شامل سول ،لوي خداي فرمايي :

اذاجاءنصرالله والفتح ، ورآيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فسبح بحدربك واستغفره ،انه كان توابا(ط)

Žباړه : كله دخداي مرسته راسي اومكه فتح سي ، ته به ډلي ډلي خلګ ووني ي دالله ه دين كي داخليږي ، نوته دخداي اكي دره زړه كه اوبخښه تري وغواړه ، بيشكه خداي توبه قبلونكى دى .

10- درمضان له ځانګړتياوڅخه بله : ه دي مياشت كي له حج سره دعمري برابريدل يد ، يغمبر فرمايي : ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: { عمرة في رمضان تعدل حجة } أو قال حجة معي.

ياني : ه رمضان كي عمره له حج سره برابره ده .

11- درمضان بله ځانګړتيا : داده ي دامياشت دګناهونوكفاره كولواوبخښي لامل ګرځي ، يغمبر فرمایی : الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر } [مسلم].

Žباړه : نځه لمنځونه ، جمعه تربلي جمعي اورمضان تربل رمضان ددوي ه منځ كي دسويوګناهونوكفاره كونكي دي .

12- درمضان مياشتي بله ځانګړتياداده : ي ه دي مياشت كي تراويح لومنځ ترسره كيږي ، تراويح داسلام دستريغمبرخاص سنت دي ، ه بيت الله الحرام ، مسحدنبوي ، مسجداقصي اودنړي ه نوروټولوجامع ګانواوجوماتونوكي نارينه اوښځينه مسلمانان سره رايوځاي كيږي ، اوه ګډه دترويح لومنځ كوي ، دقران كريم ختم ترسره كوي اولوي څښتن ته دوعاګاني اوزارۍ كوي ي دادرمضان مياشتي څخه رته نه ترسره كيږي .

13- درمضان مياشتي له ځانګړتياوڅخه بله هغه : ه دي مياشت كي دعملونوڅوګونه والى دي ي ه نورومياشتوكي دانه وي ، داسلام له يغمبرحضرت محمد څخه ووښتل سول ي كوم عبادت غوره دي ؟ يغمبر(صلي الله عيله وسلم ) ورته ه ځواب كي وفرمائل ي ه رمضان مياشت كي خيرات كول }الترمذي والبيهقي.

14- درمضان مياشتي له ځانګړتياوڅخه يوه هم : ه دي مياشت كي دخلګوسخااوخلاص لاس دي ، دصحيح بخاري اوصحيح مسلم تخريج دي دحضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما روايت دي ي فرمايي : كان النبي أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان.

یاین بیغمرصلی الله علیه وسلم ترټوانسانانوسخی وخودسخاډیرتبارږیی ه رمضان ˜ی ترسترګو˜یده

.

15- درمضان میاشتی نځلسمه ځانګړتیا:داده ي ه دي مياشت كي روŽه نيول داسلام له اركانوڅخه يومهم ركن دى ي رته يي ديوه مسلمان اسلام نه بشړيږي ، ترسره كول يي رهرمسلمان فرض دي اوورڅخه انكاركول يي كفرګڼل كيږي ،لوي خداي (جل جلاله) فرمايي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة:183]

Žباړه :اي مؤمنانورتاسوروŽه فرض سوي څنګه ي ستاسوڅخه رمخكنيوامتونوفرض سوي وه ، ددي لاره ي ښايي تاسودتقوي څښتنان واوسئ.

همدارازداسلام سترلارښودحضرت محمد فرمایی : بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام } [متفق عليه].

ياني : اسلام رنځوستنوولاړدى ، دالله اك ريووالي او دمحمد ررسالت شاهدي وركول ،لمونځ كول ، زكاة وركول ، درمضان مياشتي روŽه نيول اودبيت الله الحرام حج كول .

16- درمضان مياشتي بله ځانګړتياي ه نورومياشتوكي نسته : دښيګڼو اودخيرښيګڼي دخاوندانوډيرښت دي ، ه دي مياشت كي دمسلمانانوترمنځ خواخوږي زياتيږي ، يوبل سره مرستي ، همدردۍ اويودبل دلاسنيوى روهيه ه خلګوكي غښتلي كيږي ،ه زياته يمانه مسلمانان دجماعت دلمانځه ترسره كولولاره جوماتونوته ځي ، اعتكافونه ترسره كوي اودقران كريم تلاوت كوي.

درنولوستونكو!

ورته مودرمضان مياشتي ځانګړتياوي ولوستلي ، له دي نه څرګنده سوه ي رمضان دالله مياشت ده ، رمضان دبركتونو، رحمتونو، مغفرتونواودعبادتونومياشت ده ، داسلام يغمبر(صلي الله عليه وسلم ) فرمايي ي هغه څوك بدبخته دي ي درمضان مياشت ورباندي تيره سي خوخل ځان كښي له ګناهونواك نه كړي ، ځكه نوموږ ته ښايي ي ه دي درنه مياشت كي لوي خداي ته مخه كړو، له دي فرصت نه ه ګټه اخستلونفسونه اك كړو اودلوي خداي درحمتونوځانونه مستحق وګرځو

ه رمضان مياشت كي زموږ دندې :

1- موږ بايددادرك كړوي لوي خداي ه رمضان باندي زموږ ايمانوه ازمويي ، ددي لاره ي څرګنده كړي ، څوك ه روŽه نيولواودايمان ه دعوه كي ريښتونى دى ؟.

2- موږ بايده اكونيتونويوازي دلوي خداي امردرځاي كولواودهغه درضالاره روŽه ونيسو، له څنګه ي يغمبر(صلي الله عليه وسلم) فرمايي : انماالاعمال بالنيات وانمالكل امرء مانوي … اوكماقال عليله الصلاة والسلام ، ياني ټول عملونه له نيتونوسره تړلي دي اوانسان ته دهغه دنيت ربنسټ بدله وركول كيږي .

3- موږ ته ه كارده ي درمضان مياشتي له هرګړي اوهري شيې څخه خاصه ګټه واخلواواوږده شه اوورځ ه خوبونوتيره نه كړو.

4- موږ ته ه كارده ي ه رمضان مياشت كي دقران كريم تلاوت وكړو.

5- موږ بايد وخل څښتن ته توبه وباسواورخلوتيروعملونوله سره غوروكړو، ځكه دلوي خداي دربارهميشه زموم دتوبوه وړاندي خلاص دى ، لكه څنګه ي لوي خداي (جل جلاله ) فرمايي : انماالتوبة علي الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فئلك يتوب الله عليهم وكان الله توابارحيما (ط) ياني الله اك دهغوبندګانوتوبي قبلوي ي ه تيروتنه سره كومه ګناه تري وسي ، همدارازداسلام سترلارښود حضرت محمد (صلي الله عليه وسلم)فرمايي : التائب من الذنب كمن لاذنب له … ياني له ګناه څخه توبه ايستونكي داسي دي لكه له سره ي يي ګناه نه وي كړي .

6- موږ ته ښايي ي درمضان مياشتي شي ه بيځايه بانډارونواوبي ګټي خبرتيري نه كړوبلكي دلوي خداي عبادتونووكړو.

7- موږ بايد ه دي مياشت كي خداي ته ډيره عاجزي وكړو ،عذراوذاري وكړو ، دوعاګاني وكړواوله خدايه دګناهونوخښه وغواړو.

8- موږ بايدنځه وخته لمنځونه ه جماعت سره اداكړو، ترڅوله خلومسلمانوورڼوسره اوږه راوږه ودريږو، ديووالي اظهاروكړو، دبيوزله، غريبو، ناروغواومسافروګاونډيانوله حاله ځانونه خبركړواوورسره مرسته وكړو.

9- موږ ته ه كارده ي يوازي ه خوله روŽه ونه نيسوبلكي دبدن ټول غړي مودلوي خداي له نواهي څخه راوګرځوو، لكه څنګه ي داسلام يغمبر(صلي الله عيله وسلم ) فرمايي : خداي دبنده دخولي له تړولوسره كارنه لري ، بلكي بايده ټوله ماناڅوك روŽه ونيسي .

ګرانو، زړه ته راتيرواوخوږولوستونكو!

دارمضان دالله اك مياشت ده ، له اوره دازاديدواودجنتونودګټولومياشت ده ، راسئ ه دي مياشت كي لوي خداي ته مخه كړو، ددنياله مادي مصروفيتونواوبوختياوڅخه لږ ځانونه له خداي سره بوخت كړو، ددنيامادي غوښتني نه خلاصيږي ، نس نه مړيږي ، شهوت نه خړوبيږي ، ددنياكاروباراي ته نه رسيږي، داټولي هغه بوختياوي دي ي اي نلري ، ګټه يي هم تلاتي نه ده اوخوندونه يي هم هميشني نه دي ، راسئ يوڅه وخت يوبل تجارت ته لاس ورته كړو، داسي تجارت ي هيڅ تاوان نلري ، (تجارت لن تبور) داسي تجارت ي سرترايه ګټه ده ، تلاتي ګټه ، دتلاتي Žوندډاډينه ،ارام اوسكون .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.