کور / طنز / کارپوه (طنز)

کارپوه (طنز)

هلو سلام تاسو ښه یاست ، هو انشالله په یوه ساعت کي اماده یم ، جانداد سمدستي ښځي ته ناري کړي اوښځي ژر سه الله داد واستوه د ډګروال صاحب دریشي راوړي .

ښځه : اوسړیه بیا څه پیښه ده چه داسي وارخطا یی . یو خو دي په دي ګردي میز اورولګیږي ، وهلکه چیری غیب سوی ورشه دډګروال صاحب دریشي راوړه ، اوسړیه زړه ته مي نه لویږي چه رایی کړي هغه بل ځل یی نکتایی په ډیر ونخرو راکړه ، ښځه یی ډیر ه کنجوسه ده .

جانداد: ولي به یی نه راکوی زموږ دوریجو دیګ یی څو واره وړی دی . ته راکه ناخونګیر راکه داکیمره مینان هر ځلي پرلاسو کیمره اچوي ، رشتیا داستا انګشتری هم راکړه داځل غواړم چه فتح چملوک ته پایه کشي وکړم خورا ډیر اکتونه کوي . ژرسه دابوټونه مي هم رنګ کړه ، اوښځي ته نه پوهیږي اوس زموږ کارپوهانو بازار دی ، دورځي دوو درو رسنیو ته بلل کیږم ، ډیر ژر به مي دکابل په مناظره کي وویني ،هر ه ټلواله راته دعوت راکوي چه ورسره یوځای سم ، دولسمشرۍ تاکني هم نژدي دي ، خلیفه ضبطوخان تیلفون کړی ؤ چه ماته کمپاین وکړه ما ورته منفي جواب ورکړ ، ظبطو وګوره ریاست جمهوري ، هغه تیرکال کامیابه نه شو چه وکیل ګذرشي

ښځه : اوسړیه ډیر کیمري ته مه ګوره نادیده غوندي ښکاري ، دمعلم جانان ښځي ویل چه جانداد خیله ګي کوي دوري اوهیسته ګوري .

جانداد : ورته ووایه چه پرمعلم دي فکر کوه ، لږ څه سودايی دی ، ښځي که یو کاروکړي ډیر به خوند وکړي داستا دپلار قره قلي راته وغواړه .

ښځه : نه داکار نه کوم ته خو هیڅ نه شرمیږي هغه بل وار دي زما دپلار چپنه یوړوه اوپوروړو ته دي په ګیروي ورکړه .

.