کور / طنز / ددرو طنزي ټولګو دچاپ زيرى

ددرو طنزي ټولګو دچاپ زيرى

د دانش خپرندویه ټولنه د طنز مینه والو ته زیرۍ ورکوي چې د پوهنمل محمود نظری د سوډر ته رایه ورکړئ،ما یو وار پاچا که! او مه ځه امریکا طنزي منظومي ټولګې له دې خپرندويې ټولنې لخوا چاپ شوی دی .طنزونه

دکتاب مینه وال کولای سي دا کتابونه د  دانش خپرندويهټولنې د کتاب پلورنځیو  څخه تر لاسه کړي .

.