کور / خبرتیا او پيغامونه / اعلامیة مطبوعاتی حزب اسلامی افغانستان

اعلامیة مطبوعاتی حزب اسلامی افغانستان

 

حزب اسلامی افغانستان با پالیسی صلحجویانة که بخاطر ختم جنگ، برادرکشی، تأمین امنیت، ثبات سیاسی، صلح سراسری و اقتصاد پایه­دار دارد همیشه برای حل قضایا از طریق مذاکره و گفتگو تأکید ورزیده است. در این راستا از امضای توافقنامة هیأت محترم جناب حکمتیارصاحب با دولت اعلان حمایت و پشتیبانی نموده، انتظار ورود عزتمندانة شانرا به داخل کشور داشته و با گرمی زایدالوصف از آن استقبال می نماید، پیشنهادی را که دولت به جانب هیأت محترم مذاکره کننده جهت اشتراک آنها در کابینه نموده هیأت مذکور چند تن از اعضای اجرائیه حزب اسلامی به ریاست ارغندیوال صاحب را به صفت کاندید وزرا به دولت معرفی نموده اند، که این عمل ناشی از حسن نیت و اقدام نیک برادران ما بوده، اظهار سپاس و امتنان می نمائیم.

از اینکه حزب اسلامی به نحوی در حکومت وحدت ملی شامل و در کابینه دولت حضور فعال دارد، ترجیح میدهیم تا کاندیدان مورد نظر را از جمع برادران مهاجر ما که به پروسهء صلح پیوسته و عودت نموده اند به کابینه معرفی نمایند تا مصدر خدمت به هموطنان مسلمان ما شده و سبب تحکیم پایه های صلح، اخوت و برادری در کشور گردد. 

به امید قطع مداخلات و تأمین صلح و ثبات در سرزمین ما

هیأت رهبری حزب اسلامی افغانستان

کابل – خوشحال خان مینه

 

.