کور / د ډيورنډ کرښه / د ډيورنډ لاين په اړه نظرونه

د ډيورنډ لاين په اړه نظرونه

له ۱۸۹۳ کال راهيسي د لوی افغان قام د ويشلو او ټوټه کولو هڅي کيږي په لراوبر افغان وطن کي د مسجد له ممبره تر حجرې او تر دفتره ټولو ولسونو هميشه په يوه خوله ويلي دي چي #ډيورنډلاين_نه_منو

https://www.facebook.com/156772534354136/posts/2108264579204912/

.