کور / خبرتیا او پيغامونه / د خپلواکۍ په وياړ [ آزاد افغانستان ] نوی سايټ پر ليکه کيږي

د خپلواکۍ په وياړ [ آزاد افغانستان ] نوی سايټ پر ليکه کيږي


 


پورتال [ افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان ] به افتخار هشتاد و نهمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان از یوغ استعمار انگلستان، به تاریخ 18 آگست 2008 فعالیت های نشراتی خود را آغاز می کند.
آدرس انترنتی :


www.afgazad.com