کور / تازه خبرونه / پيگيرى جدى و عملي از تطبيق اعلاميه شوراى وزيران

پيگيرى جدى و عملي از تطبيق اعلاميه شوراى وزيران

مورخ ۴ سنبله شوراى وزيرانرياست عمومى اداره امور و دارالانشاى شوراى وزيران، بعنوان اداره تهيه و بررسى كننده مسوول از تطبيق احكام و فرامين مقام عالى رياست جمهورى  و نيز بعنوان اداره نظارت كننده از تطبيق فيصله ها و تصاميم شوراى وزيران در ضمن نامه يى كه امروز به تاريخ ۵ سنبله ۱۳۸۷صادر گرديده به وزارت خارجه جمهورى اسلامى افغانستان چنين نگاشته اند:با تقديم احترامات فايقه،


شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه نوبتی مورخ 4 سنبله سال 1387 خویش ضمن اظهار تأسف و اتحاف ادعیه به قربانیان حوادث اخیر، در مورد بمباردمان هوایی نیروهای خارجی بر اهداف ملکی و همچنان گرفتاری و تلاشی های خود سرانه، اعلامیه یی را تصویب نمود. متصل به ختم مجلس شورای وزیران اعلامیه مذکور در جلسۀ  تحت ریاست جلالتمآب رئیس جمهورکشور که در آن جناب محترم محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه و اعضای محترم هیئت اداری و هیئت نماینده گان 34 ولایت کشور در ولسی جرگه  نیز شرکت نموده بودند مورد تائید و حمایت جدی قرارگرفت.ضمن اعلامیه تأثر عمیق و نگرانی جدی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان نسبت به افزایش تعداد قربانیان ملکی در نتیجه بمباردمان هوایی در ولایات کنر، پکتیا، نورستان، ننگرهار، زابل، کاپیسا، لغمان و اخیراً  منطقه عزیز آباد ولسوالی شیندند ولایت هرات و سایر نقاط کشور ابراز گردیده است. در اعلامیه با درک این حقیقت که افغانستان در خط مقدم جنگ علیه تروریزم بین المللی قرار داشته بر موجودیت و ادامه ماموریت موثر نیروهای حافظ صلح در کشور تاکید صورت گرفته است. شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان بمنظورموفقیت بیشتر مردم افغانستان و موثریت حمایت جامعه جهانی، به وزارت های امور خارجه و دفاع ملی وظیفه سپرد تا هرچه زودتر با مقامات مسئول نیروهای بین المللی، باتوجه به اصل حراست از حق حاکمیت ملی کشور، مذاکرات جدی را در موارد ذیل آغاز نمایند: فعالیتهای نظامی نیروهای حافظ صلح و ائتلاف بین المللی برای جنگ علیه تروریسم در افغانستان باید مجدداً و بر اساس توافق متقابل تنظیم گردد؛
چهار چوب صلاحیتها و مسئولیتهای نیروهای بین المللی بر اساس توافقات متقابل مبنی بر قوانین بین المللی و قوانین نافذه افغانستان تنظیم گردد؛ و
عملیات هوایی غیر قانونی بر اهداف ملکی، تلاشی های خود سرانه و دستگیری افراد بیگناه ملکی باید علی الفور متوقف گردد.
 


بدینوسیله موضوع بشما و ذریعه کاپی این نامه به وزارت محترم دفاع ملی نگاشته شد تا غرض تحقق موارد فوق الذکر در مطابقت به اعلامیه مورخ 4 سنبله سال 1387 شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان هر چه زودتر اقدام نموده از اجراآتیکه در زمینه بعمل می آورند وقتاً فوقتاً به مقام عالی ریاست جمهوری افعانستان گزارش ارائه فرمایند.


                                              


بااحترام
           فاروق وردک


وزیر دولت در امورپارلمانی،


رئیس عمومی اداره امور و


دارالانشای شورای وزیران