کور / شعر / زما وطنه

زما وطنه

زما وطنه  زما  ځان  وطنه
د ملالی ،ناهید، افغان  وطنه
 
سرنه  زلمي تیر شوي  ستاپه  خاطر
 دخپلواکی  دشهیدانو  د ارمان  وطنه
 
تابه ساتو دسترګو  ،کسي،  غوندې
دستربابا دمیراسونو احمدخان  وطنه
 
دلته راغلي  بیرته  تللي  د شرمونو سره
دمیرویس خان دفتوحاتوخوشال خان وطنه
 
ته  دغازیانو او باتورو  شهیدانو سوغات
دخپل واکی اتل غازي امان اله خان وطنه
 
دوخت په لوبه راګیر،یو،دوتو په اومید
دمیړنو  شازلمو   د اکبرخان    وطنه
 
دپښتنو دفتحوننګ به  درته سوبه راوړي
دلراوبر  د پاچاخان  او  صمد خان وطنه