کور / تازه خبرونه / تاثیرات سوء ترویج افراط گرائی بروضع داخلی پاکستان … ۲

تاثیرات سوء ترویج افراط گرائی بروضع داخلی پاکستان … ۲

به ادامه …در عهد حاکمیت مشرف ( ۱۹۹۹ببعد) آزادی خواهان بلوچ با پیروی از شعار”برضد زورگوئی و بالادستی یک قوم خاص” ( پنجابی ها ) ، دست به مبارزات مسلحانه زدند و چندین مرتبه جنگ های خونینی بین نیروی آزادیخواهان بلوچ و نظامیان دولت پاکستان صورت گرفت. مرکز عمده عملیات مسلحانه جبهه آزادیخواهان بلوچ را مناطق دیره بوکتی ، به رهبری نواب اکبر خان بوکتی و مناطق شرقی بلوچستان ، یعنی کوهلو و بارکان ، تحت رهبری میر بالاچ خان مری تشکیل میداد .


نواب اکبر بوگتی، در جريان مبارزات دراز مدت قبايل بلوچ، با نفوذ ترين رئيس قبيله در منطقه محسوب می شد که خواستار خودمختاری برای بلوچستان بود. از دو سال قبل پیکارجویان بلوچ دربرخورد با دولت مرکزی ، خطوط راه آهن، نيروگاه های برق و ساير تاسيسات مهم کشور را هدف حمله قرار داده اند. نيروهای نظامی پاکستان در ماه اگست سال۲۰۰۶ میلادی با کشف سنگرگاه نواب اکبر بوگتی رهبرجنبش بلوچ ، در يک نبرد مسلحانه با ریختن صدها وهزاران تن بمب بر سنگرگاه او در دل کوه های جنوب غرب پاکستان وی را به قتل رساندند.و برخلاف سنن اسلامی ،بدون تسلیمی جسداو را به خانواده یا هوادارنش،  توسط نظامیان دولتی به خاک سپرد.


با کشته شدن نواب اکبر خان بکتی  دوتن از جوانان  آزادیخواه  از خانواده های بُکتی و مری هریک براهمداغ بُکتی (نواسه محمد اکبر خان بکتی مرحوم) و میر بالاچ خان مری( فرزند میر خیر بخش مری ) رهبری جبهه آزادیبخش بلوچ را به عهده گرفتند . میر بالاچ خان مری  و براهمداغ بکتی  دو رهبر جوان جبهه آزدایبخش بلوچ ها در طول یکسال در تقابل با حاکمیت نظامی پاکستان عملیات های پارتیزانی مختلفی را علیه نیروهای نظامی  دولت حاکم انجام میدادند. ” فیر راکت وانفجارات مین بر مواضع دولتی پاکستان کار همه روزه مبارزین بلوچ است و در شش ماه اخیرامسال  ۱۱۶ حادثه ازاین نوع گزارش شده است.”(دعوت نت،مقاله خوشحال روهی:)


با فعالیت این دو جوان بلوچ  جبهه آزادیبخش بلوچ رنگ تازه یی  بخود گرفته بود و مبارزات شان منظم تر گردیده بود .


چند روز قبل رسانه ها ناگهان  اطلاع کشته شدن میر بالاچ خان مری را به نشر رساند ، درحالیکه دولت پاکستان ادعایش براین بود که میر بالاچ خان در یک جنک  درونی توسط  دوست و همکارش  براهمداغ بکتی به قتل رسیده است . دولت پاکستان با نشر چنین جعلیاتی  میخواهد اذهان  بلوچ هارا مغشوش و از شعار تفرقه بینداز و حکومت کن استفاده نماید وآنها را میان هم اندازد . اما پیر مرد مبارز و آگاه بلوچ   میرخیربخش مری با مصاحبه خود  به ملت بلوچ پیام اتحاد و وحدت  داده  افزود که  قاتل میر بالاچ مری براهمداغ نبوده بلکه دولت پاکستان میباشد  .


حقیقت اینست که میر بالاچ مری  در یک عملیات مشترک  نیروهای نظامی دولت پاکستان و نیروهای شبه نظامی طالبان به رهبری ملا منطور برادر ملاداد الله (قوماندان طالبان که درسال جاری توسط نیروهای ائتلاف در هلمند کشته شد) به قتل رسیده است  موصوف در جبهه کوه سلطان نزدیک  گرد جنگل در غرب دالبندین، شهر مرزی پاکستان و افغانستان به مبارزات خود علیه دولت پاکستان ادامه میداد .


با کشته شدن میر بالاچ مری ضربه بزرگ دیگری بر جبهه آزادیبخش بلوچ واردشد ، اما  همانگونه که قتل نواب اکبر بوکتی ، اتحاد و یکپارچگی بلوچ هارا بیشتر ساخت ، امید میرود که جبهه آزادیبخش بلوچ  بعد کشته شدن بالاچ مری  بازهم متحد تر شده و ده ها جوان دیگر رهبری نهضت را در دست گیرند.


پرويز مشرف، از روسای قبايل بلوچ به عنوان مخالفين توسعه نام برده می گويد: مخالفت با پروژه های او به اين دليل است که با رونق و رفاه اقتصادی منطقه، نظام منسوخ قبيله یی که قدرت روسای قبايل از آن ناشی می شود پايان خواهد يافت. مشرف بدون نام بردن از کشور به خصوصی همچنين شورشی های بلوچ را متهم می کند که بازيچه دست خارجيان هستند.مقامات ارشد پاکستان می گويند کشورهايی هستند که نمی خواهند بندر گوادر به صورت يک بندر مهم تجارتی برای آسيای ميانه و چين درآيد.(bbc، اگست ۲۰۰۶ ،اسمائی، مقاله بن بست،سایت دعوت نت ، په پاکستان کې وروستی بحران او طالبيزم، سایت آریائی ، قتل بالاچ مری، بقلم بومان علی قاسمی،نومبر۲۰۰۷)


پایان ۷دسمبر۲۰۰۷