کور / شعر / څلوريځي

څلوريځي

څلوريځه
خير دى خير دى اوس دي ښکلي پاچاهي کړي
مينان دي په کوڅو کي ګداهي کړي
دا دوران پر هر ګوروان خواره ((سايله ))
چي پنځه ورځي د لبو مى پورشي کړي
کلاخان ((سايل )) ګرشک _د شملې ادبي ټولنه


څلوريځه


څو چي مي موټ کي افغاني طاقت او زور پاته وي
يا مي په غيږه کي لا يو ماشوم د مور پاته وي
د يرغلګرو تر تاثير لاندي را تللاى نسو  
دا پاکه خاوره به زرګونه کاله نور پاته وي
عصمت الله ((اصيل)) شملې ادبي ټولنه