کور / رسنۍ / د بست جريدې ۳۸ مه ګڼه چاپ شوه

د بست جريدې ۳۸ مه ګڼه چاپ شوه

بست جريده چې له هلمند ولايت څخه په هرو پنځلسو ورځو کې په اتو مخونو کې خپرېږي په دې وروستيو کې يې پرله پسې ۳۸ مه ګڼه چاپ شوې ده. دغه خپرونه له تېرو درېيو کلونو راهيسې له جګړه ځپلي هلمند ولايت څخه خپرېږي چې د کلتوري، ادبي، هنري او ذوقي مطالبو تر څنګ سياسي او ديني معلومات هم چاپوي. بست ته لګښت هلمند مېشتي فرهنګپال ورکوي.


دغه خپرونه د ځينو ستونزو له کبله ځنډېدلې وه خو اوس يې چاپېدل بيا په منظم ډول پيل شوي دي.


Bust_journal@yahoo.com