کور / اسلامي (پاڼه 100)

اسلامي

C – اسلام

د شرم ځاي د وېښتانو د خريلو طبې ګټي

ژباړه: حضرت علي آغا

تفصیل

د مسجد آداب

ژباړه : محمدالله وفا

تفصیل

آيا مسلمانان د کعبې عبادت کوي؟

ژباړه: حضرت علي آغا

تفصیل

د مسجد آداب

ژباړه : محمدالله وفا

تفصیل