کور / شعر (پاڼه 32)

شعر

C – شعرونه

جنګ د چا سوله د چا

عبدالباري جهاني

تفصیل

خپلواكي

حمیدالله زړه ور ساپى

تفصیل

غزل

ملتيا ر . جنوبي پښتونخوا

تفصیل