کور / د ماشومانو نړۍ (پاڼه 10)

د ماشومانو نړۍ

A —– د ماشومانو نړۍ

څرنګه سوی د فیل سره جنګ وکړ

یوه ورځ سوی په خپل …

تفصیل

څرنګه وحشي چرګ کورنی چرګ سو

ژباړن : اتل ترين - لندن

تفصیل

اوښ

محمد فاروق کاکړ

تفصیل

بې عقل ملخ او هوښیار مېږی

ژباړن : اتل ترين - لندن

تفصیل

څنګه پیشي د موږک سره اتڼ وکړ

ژباړن : اتل ترين - لندن

تفصیل

چالاکه پیشي، پُسه او شرموښان

ژباړن : اتل ترين - لندن

تفصیل