کور / د ماشومانو نړۍ (پاڼه 19)

د ماشومانو نړۍ

A —– د ماشومانو نړۍ

پیشو او توپ

سمیع الله خالد سهاک

تفصیل

نور په خاورو کی لوبی نه کووم

سمیع الله خالد سهاک

تفصیل

ماشوم چاته ويل کېږي؟

رفیع الله نیازی

تفصیل

دماشوم د ادبياتو د ليکوال ځانګړنې

رفيع الله نيازی

تفصیل