کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / چند سخن کوتاه به بهانهء روز معلم

چند سخن کوتاه به بهانهء روز معلم

درس معلم گربود زمزمه محبتي              جمعه به مكتب آورد طفل گريزپاي را

احترام به مقام والای معلم نباید در تجلیل یک روز و یا تدویر یک محفل خلاصه شود !

امروز  سوم  جوزا است . از رادیو ، تلویزیون ، جراید و خلاصه از زمین وآسمان سخن در مورد معلم و در وصف معلم است . از سالها ست که این روز را بنام ” جشن روز معلم ” در جنتری کشور ما درشت تر از دیگر روز ها نوشته اند . شاگردان که به مکتب و درس و تعلیم دل گرمی دارند با اهداء کارت های ویژهء تبریکی روز معلم به  استادان شان ابراز احترام  می نمایند ، رسانه ها هم به نوبهء خود با نشر مقالات ، برنامه های اختصاصی ، مصاحبه ها و راپورتاژ ها در تجلیل این جشن ادای سهم می نمایند . اما فردا که چهارم جوزا است و الی رسیدن سوم جوزا سال بعد در مورد معلم حرفی  گفته و شنیده نمی شود . این تجلیل های تشریفاتی و نمایشی آیا بر زندگی بخور و نمیر ، خانه به دوش بودن ، فقر و تنگدستی و خلاصه به  وضع  معیشتی رقتبار و عدم امنیت معلمین گرامی کشور ما چی تاثیری خواهد داشت . جوامع پیشرفته ، راز پیشرفت و ترقی خود را در ارجگزاری و ارزش دادن به معلم در کشور های شان قلمداد می نمایند . از این رو نقش معلم در ساختار جوامع نقش اساسی و بنیادی است بدین معنا که همه کادر های که مسوولیت آینده کشور ما افغانستان ، را بدوش می گیرند آموخته های تعلیمی شان محصول زحمات معلم است . در این روز ها جوش و خروش رقابت های انتخابتی در کشور ما مقدم تر از هر مشکل اولیه مردم ما مورد بحث و در جریان است . هیچ یک از کاندیدان در برنامه های شان از بذل توجه به حال  معلم حرف به زبان نه آورده اندو نمی آورند . اما می خواهم به عنوان پیشنهاد برای آن کاندیدی که قرعه بنامش سر می خورد و زمام امور آینده کشور را بدوش می گیرد عرض می نمایم که اگر میخواهی و آرزو داری که افغانستان وطن مشترک ما بالاخره در سایه زمامداری شما از عقبگرد به سوی پیشرفت حرکت نماید با ید و باید توجه ات را به معلم و مکتب معطوف بداری . مردم از حالت های نمایشی و تشریفاتی دیگر به حد کافی خسته شده اند . عمل باید کرد و مردم منتظر عمل موثر و مفید هستند .


3 جوزا 1388