کور / تازه خبرونه / آغاز دوره ترجمه و تفسیر قرآن کریم به مناسبت ماه مبارک رمضان

آغاز دوره ترجمه و تفسیر قرآن کریم به مناسبت ماه مبارک رمضان

امروز 21 اسد سال روان، دوره ترجمه و تفسیر قرآن کریم به مناسبت ماه مبارک رمضان و جهت توسعه و انکشاف معارف اسلامی به ابتکار ریاست معارف ولایت بدخشان در مسجد سلمان فارس شهر فیض آباد آغاز گردید.

محفلیکه به این مناسبت در مسجد سلمان فارس برگزار گردیده بود رؤسای ادارات دولتی، علما، استادان مکاتب و اهالی اشتراک نمودند. گفته میشود که دوره تفسیر قران کریم علمای کرام، استادان، شاگردان مکاتب و مدارس، مامورین دولتی و دیگر شایقین اشتراک کرده میتوانند که الی 27 ماه مبارک رمضان دوام خواهند نمود که از طرف استاد قدرت الله مقصد استاد دارالعلوم شمس المدارس فیض آباد تفسیر و ترجمه پیش برده میشود .

قابل ذکر است برای کسانیکه از مناطق دور دست اشتراک می نمایند برای 60 تن لیلیه به همکاری مقام ولایت نیز در نظر گرفته شده است.