کور / تازه خبرونه / پروان : تعمیر لیسه استقلال توسط بصیر سالنگی افتتاح گردید

پروان : تعمیر لیسه استقلال توسط بصیر سالنگی افتتاح گردید

ولایت پروان: امروز 16 سنبله سال روان، تعمیر لیسه ذکور استقلال ولایت پروان توسط عبدالبصیر سالنگی والی ولایت، عبدالظهور حکیم رئیس معارف در حالی که اهالی و متنفذین قومی، استادان و شاگردان حضور داشتند با قطع نوار افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

تعمیرمذکور بصورت پخته و اساسی در دو طبقه در ساحه 2 جریب زمین دولتی به مصرف مجموعی 1089870 دالر امریکایی به کمک مالی مؤسسه افران کشور فرانسه در مدت 7 ماه توسط شرکت ساختمانی همت الکوزی اعمار گردیده، که دارای16 صنف درسی ، 5 ا تاق اداری، یک کتابخانه، یک اتاق لابراتوار، یک تحویلخانه، 7 مبرز با سایر ملحقات آن میباشد.

قابل یاد آوری است که در حال حاضر به تعداد 987 تن شاگرد در این لیسه مصروف آموزش اند که امور درسی آنها توسط32 تن معلم به پیش برده میشود که با اعمار تعمیر متذکره زمینه آموزش بهتر برای شان مهیا گردید.