کور / تازه خبرونه / بغلان : تدویر ورکشاپ آموزشی در لیسه اسلام قلعه

بغلان : تدویر ورکشاپ آموزشی در لیسه اسلام قلعه

ولایت بغلان: امروز 16 سنبله سال روان، ورکشاپ تعلیمی یک روزه برای معلمین مکاتب ولایت بغلان از طرف آمریت مرکز ساینس ریاست معارف در لابراتوار لیسه اسلام قلعه آنولایت دایر گردید.

ورکشاپ متذکره از طرف آمریت ساینس و به همکاری ریا ست معارف براه انداخته شده که به تعداد 15 تن از استادان ساینس و ریاضیات به شمول معلمین لابرات مذکور بخاطر کسب اجرای تجارب کیمیاوی، فزیکی، بیولوژیکی و مضمون الجبر در لابراتوار لیسه متذکره توسط شش سوپروایزر که هر سوپروایزر به نوبه خود مضمون خود را تدریس می نمایند.

قابل یاد آوری است که دایر شدن همچو سیمینار ها در بلند بردن سطح دانش استادان موثر واقع می گردد.