کور / تازه خبرونه / کندز : کمک به متعلمين از طرف موسسه MERCY CORCE

کندز : کمک به متعلمين از طرف موسسه MERCY CORCE

کمک به متعلمین لیسه نسوان ۳ درک در ولایت کندز .

کندز: امروز 17 سنبله سال روان، از طرف موسسه MERCY CORCE به تعداد 340 جوره لباس برای شاگردان لیسه نسوان 3 درک مساعدت گردید.

در محفلی که در اداره لیسه مذکور تدویر گردیده بود، مدیر لیسه ضمن تشکری از موسسه مذکور اظهار سپاس و تشکری نموده خواهان همکاری هرچه بیشتر شان در عرصه تعلیم و تربیه شدند.