کور / تازه خبرونه / غور : سنگ تهداب مکتب ابتدائیه نسوان دره غازی گذاشته شد

غور : سنگ تهداب مکتب ابتدائیه نسوان دره غازی گذاشته شد

سنگ تهداب مکتب ابتدائیه نسوان دره غازی ولایت غور گذاشته شد .

غور: امروز 17 سنبله سال روان، سنگ تهداب ابتدائیه نسوان دره غازی ولایت غور توسط محمد اقبال منیب والی ولایت و رئیس معارف آن ولایت در حالیکه تعداد از اهالی منطقه، استادان و شاگردان حضور داشتند، گذاشته شد.

تعمیر مکتب مذکور به کمک مالی موسسه یونیسف به مصرف مجموعی 90000 دالر آمریکای توسط شرکت ساختمانی کنعان در ساحه 5 جریب زمین دولتی در مدت 6 ماه اعمار می گردد که دارای 6 صنف درسی، یک اداره، دیوار احاطه و سایر تجهیزات در یک منزل بصورت پخته و اساسی میباشد که با اعمار آن مشکلات بیش از 130 تن شاگرد مرفوع خواهد شد.