کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / په ۲۰۰۹م کال کې د جګړې ارقام

په ۲۰۰۹م کال کې د جګړې ارقام

۱ـ د دولت دمخالفینو لخوا ځانمرګي بریدونه او بمي چاودنې
ـ په مشرقي کې ۱۰۹۵ چاودنې
ـ په جنوبي کې ۱۸۹۵ چاودنې
ـ په غرب کې ۱۸۶ چاودنې
ـ په شمال کې ۹۴ چاودنې
ـ په کابل کې ۶۰ چاودنې

۲ ـ مخالفینو سره مخامخه جګړه
ـ په مشرقي کې ۴۸۶۸ وارې
ـ په جنوبي کې ۵۷۵۵ وارې
ـ په غرب کې ۵۰۲ وارې
ـ په شکال کې ۴۷۲ وارې
ـ په کابل کې ۹۸ وارې

۳ ـ د مخالفینو لخوا اختطافونه
– په مشرقي کې ۱۷ تنه
– په جنوبي کې ۱۳ تنه
ـ په غرب کې ۷ تنه
ـ په شمال کې ۱۴ تنه
ـ په کابل کې هېڅ

د ځانمرګي بریدونو، بمي چاودنو او د مخامخې جګړې قربانیان
د ۲۰۰۴م ـ تر ۲۰۰۹م کال پورې

۱ ـ ملکي وګړي
ـ په مشرقي کې ۵۴۵ تنه
ـ په جنوبي کې ۱۱۱۰ تنه
ـ په غرب کې ۱۴۱ تنه
ـ په شمال کې ۸۲ تنه
ـ په کابل کې ۲۴۰ تنه

۲ ـ داخلي عسکر
ـ په مشرقي کې ۶۵۰ تنه
ـ په جنوبي کې ۷۹۷ تنه
ـ په غرب کې ۱۰۴ تنه
ـ په شمال کې ۴۲ تنه
ـ په کابل کې ۱۳۸ تنه

۳ ـ بهرني عسکر
ـ په مشرقي کې ۱۵۹ تنه
ـ په جنوبي کې ۳۷۵ تنه
ـ په غرب کې ۳۵ تنه
ـ په شمال کې ۱۸ تنه
ـ په کابل کې ۲۳ تنه

ټول ۴۴۵۹ تنه.

د ویکیلیکس څخه.

په مینه او مننه