کور / سياسي / یوې امریکایي میرمني ته جواب

یوې امریکایي میرمني ته جواب

یوې امریکایي میرمني ته جواب
لیکوال: نبي مبتکر

۱۳ وږی ۱۳۸۹، ۴ سپتمبر ۲۰۱۰، فیسبوک
محترمی جینیت هنا،
ستاسی د تبصری څخه ممنه. په غرب (امریکا) کی، تاسی په انجیل کی د روحانیت دلاری تعلیمات نلری چه تاسی ته او ستاسی اولادونوته لارښو ونه وکړی. دمخه ددی چه امریکا کشف سی، تاسی په اروپاکی ژوند کاوه (که چیری تاسی بدوی سره پوستکی نه یاست). دهغه وروسته چه د یونان او روم تمدن د بینه ولاړ، اروپائیانو د ۱۰۰۰ کلو دپاره په جهالت کی ژوند کاوه. پسله صلیبی جنگ څخه، اروپائیانو تعلیمات او لارښوونی، قوانین، ساینس، تکنالوژی، اونورپیشرفتونه د هسپانوی مسلمانانوڅخه لاس راوړل چه مرکزئی په کوردوا کی و. دهغه وروسته، غربیانو په غیرمذهبی (سیکولر) ډول ژوند کړی دی چه په مجموع ډول ۱۸۰۰کاله کیږی چه غربیانو په جهالت اوغیرمذهبی طریقی باندی ژوند کړی دی. دغرب د ژوند د طریقی په خلاف، موږافغانانو، د خپل فامیلی او اجتماعی ژوند د لارښوونی دپاره، اویستا کتاب درلود. اویستا کتاب ۳۴۵۷۰۰۰ کلمی، ۸۱۵ فصلونه، او ۲۱ جلدونه درلودل چه د غوائی په ۱۲۰۰ پوستکو باندی په زری خط نوشته سوی وو. سکندرکبیرچه افغانستان ته راغی، د اویستا کتاب یی نسوای هضمولی، نو هغه ته ئی اور واچاوه. دغه ۳۴۵۷۰۰۰ کلمی د اویستا، په دری عباراتوکی لنډی سوی دی: “سپیحلی افکار، ښه الفاظ، او اخلاقی اعمال”. د حضرتِ محمد (ص) په (9) جلدیز حدیثِ بخاری کی، داسی راغلی دی: “خپل افکاروته متوجه اوسی: ستاسی افکار په کلماتو تبدیل کیږی. ستاسی کلمات ستاسی په عمل تبدیل کیږی. ستاسی اعمال ستاسی په شخصیت تبدیل کیږی. او ستاسی شخصیت، ستاسی سرنوشت ټاکی”. ترمخه د اسلام او ترمخه تراوستائی تمدن، زموږتاریخ موږته وائی چه افغانانو (بدوی پښتنو) په شفاهی ډول، دغسی مشابه فامیلی اواجتماعی تعلیمات، تحصیلات، اواصول لرل چه په پورته کی ورته اشاره وسوه. دغه تاریخی خبری، د ویدی تمدن په ریگوید کتابوکی راغلی دی چه په سانسکرت ژبه نوشته سوی دی. دغسی تعلیمات، تحصیلات، او د اصولو زده کړی، هیڅکله غربی جامعو ندی لرلی، او اوس یی هم د خپل فامیلی او اجتماعی ژوند دپاره نلری. د نوروتوضیحاتو او معلوماتو دپاره، دادی زه ستاسی په خدمت کی یم. په درناوی {نبی مبتکر}

The West Has Lived 1,000 Years in Ignorance, 800 Years in Secularism = 1,800 Years

By: Nabi Mubtakir

4 September 2010, Facebook
Dear Jeannette Hanna,

Thank you for your comment. In the West (America), you do not have Teachings in the Bible to Guide you and your Children spiritually. Before America was discovered you lived in Europe (if you are not an aboriginal Red Indian). After the Greek and Roman Civilizations faded away, the Europeans lived for 1,000 years in ignorance. After the Crusade War, they gathered the Teachings and Guidance, Laws, Science, Technology, etc. from the Spanish Muslims of Cordova. After that, the People of the West have been living in Secularism. Total of 1,800 years in Ignorance and Secularism. On the contrary, we had the Avesta as our Spiritual Guidance that had 3,457,000 words, 815 Chapters, 21 Volumes, and was written on 1,200 skins of Cow in Gold. Alexander the Great could not digest it and burnt it in Afghanistan. These 3,457,000 Words were condensed in Three Phrases: “Pure Thoughts, Good Words, and Righteous Deeds”. In the sayings of our Holy Prophet Muhammad (Nine Volumes of Haddis Bukhari), it says, “Watch your Thoughts: Your Thoughts change to your Words. Your Words change to your Actions. Your Actions change to your Personality. Your Personality changes to your Destiny”. Prior to Islam and the Avestian Civilization, our History tells us that the Afghan Nation (Pashtoons) have been Trained, Guided, and Educated verbally on the same Principles as mentioned above that are mentioned in the Books of Rig-Ved of Vedic Civilization in Sanskrit. The Western Societies never had and don’t have at the present such Teachings and Guides for their Family and Social Lives. I am always at your disposal for further clarification and detailed information.

With best regards,