کور / تازه خبرونه / افتتاح شبکه آبرسانی در سه باب مکاتب ولایت جوزجان

افتتاح شبکه آبرسانی در سه باب مکاتب ولایت جوزجان

ولایت جوزجان : امروز 10 عقرب سال روان، چاه های نیمه عمیق در محوطه لیسه نسوان خواجه دکو، لیسه قزل عیاق و متوسطه قریه منگجیک ولسوالی خواجه دکو ولایت جوزجان توسط مسئوولین ریاست معارف آنولایت در حالی که تعدادی از روسای ادارات دولتی، متنفذین قومی، استادان و شاگردان حضور داشتند و به بهره برداری سپرده شد.
چاه های متذکره بعد از حفر و با نصب واتر پمپ، تانکر و ذخیره به ظرفیت 3000 و2000 لیتر و با شبکه های آبرسانی به مبلغ مجموعی 21500 دالر امریکایی به کمک مالی خلیفه بن زید آل نهیان آمارات متحده عربی و حمایه آطفال افغانستان مقیم شهر شبرغان اعمار گردیده .