کور / شعر / دمور دنړیوالې ورځې په ویاړ

دمور دنړیوالې ورځې په ویاړ

اه ته په ارمان ولاړې


 


په یو زانګو زنګوې په بل جهان مورې


له دواړو لاسو دې شم قربان قربان مورې


 


دبشریت باغچې ته له ارزوګانو سره


راوړې دزړه په مینه رنګین ګلان مورې


 


دورځې ستړې ستړې دشپې هم خوب نه لرې


روزې سبا لپاره خپل ماشومان مورې


 


څوک ساینس مخ ته بیایي  څوک په مخ نورې چارې


هم دې ښوونکي راوړل هم طبیبان مورې


 


دا نننی پرمختګ شوی دتا په مټو


انسان دې ورساوه آن تراسمان مورې


 


زموږ تاریخ پرې روښان ستا دجګر په ټوټو


هم یې ګټلی سنګر هم یې ایمان مورې


 


چې دې رایاده کړمه غریو مې مرۍ کړي تنګې


اه ته په ارمان ولاړې زه په ارمان مورې


 


زما خوږې موره کې اروا دې ښاده غواړم


بسمل دې پرېښود تنها په بیابان مورې


 


په یو زانګو زنګوې په بل جهان مورې


له دواړو لاسو دې شم قربان قربان مورې