کور / شعر / غزل

غزل

دپخواپه شان مستي درسره نشته

تورې څڼې منصوري درسره نشته

شېخه خوارشې دالوګی له کومې راغی

چې دبنګوسراحي درسره نشته

دمچۍ غوندې به سره شولې ګلرنګې

هغه زور،هغه ځواني درسره نشته

ناقرار زړګی مې ښه تسکين تسکين کړه

څوجامونه یه ساقي درسره نشته؟

چې پخوادې دګلاب په نوم بللم

هغه مينه اوراستي درسره نشته

ښايي بل ياردې پيداکړلوتسکينه

زماغم خواوس بيخي درسره نشته

.