کور / شعر / غميزه

غميزه

ستـــره شــوه غـــــمیزه هــراتل بانــدي ژړیږمه
مرګونه تکراريږي چي هــرځــل باندي ژړیږمه
ښکلي ځوانان مړه شوه هدیرې ورځـني ډکي دي
ولاړه باتــــوران پرهـرمرچل بانـــدي ژړېــږمه
ډیــره بېغوره شوه خپــل له لاسه په اور سوځمه
کنړپه سرولمبوکي پرګــومل مل بانــــدي ژړيږمه
وړونه سرګردان خوارمهاجر پردي وطن کي دي
مځکي شاړي شــوي پرکوتل بانـــدي ژړیـــــږمه
ناست دي دلالان چي په چوپړ کي دایران ګرځي
اوس د پاکستان ضرب الا جـــل باندي ژړیــږمه
ګـــرانه وطنداره ناځـــواني وطـــــن ته مه کـــوه
پایـــلي دي څــرګندي یــوپربل بانـــــدي ژړیږمه

امانزی بوداپست هنګري ۱۰ جولای ۲۰۱۲

.