کور / اسلامي / روژه اونوی ساينسي څېړنې (۱۵)

روژه اونوی ساينسي څېړنې (۱۵)

روژه اووچوالی (بې اولادی)
په نړیواله توګه سره پروچوالی باندی د(۱۹۹۰- ۲۰۰۰) میلادی کاله پوری ډېرې تجربې وشوی، چي په پای کی دجاپان په اکیټاپوهنتون سنډائی (The Akita University Sendia North Tokyo Japan) کی پروچوالی (Sterility) باندی یونړېوال کانفرانس دایرشوچي په دې کانفرانس کی دجاپان یووتلی ډاکټرتادایوشی هاسیجاوائی (Dr. Tadayoshi Hasegawai) وویل:
وچوالی (بې اولادی) ددرملنې وړده، هغه مېرمنې چي چاغې وی دهغولپاره یواځی سبب دوچوالی ددوی شحمیات دی اوددوی درملنه په روژې سره کیدای شی، ماپرعقیمو(وچو) شپږوداسی ښځوباندی تجربې وکړلې، اوپه دوی می په اسلامی طرېقې سره روژې ونیولې چي دشپږوڅخه څلورمېرمنې حمل داره شوې اودښکلوماشومانوڅښتنانې شوې، دوی ځکه حمل داره شوی چي روژه پر(Pituitary Glands) یعنی هغوغدوچي دمغزوپه قاعده کی پرتې دې اودبدن مهم هارمونونه تولیدوی، ډېرې ژورې اغیزې کوی، چي په دې اغیزوکې په ښځوکی میاشتنی ناروغی (حیض) هم پیداکیږی۔
په دې ښځوکی یوه ښځه داسی وه چي په ټول عمرکی ورته حیض نه وراغلی، اوڅلورنوری ښځې دچاغښت له کبله عقیمی (وچې) وې، چي دمبارکې روژې په برکت اونیولوسره ئې داټولې ناخوالې ختمې اودهیلوغوټۍ ئې وغوړېدلې اودښکلوماشومانوڅښتنانې شوې۔
روژه اوسرطان
نړېوالوساینس پوهانواوس دایقینی کړېده چي روژه سرطان کموی، اودسرطان دحجرومخه ډ ب کوی، په روژه کی ګلوکوزکم شی اودانسان بدن لاهم وانرژۍ ته اړتیالری، چي دګلوکوزپرځای دشحمیاتوڅخه کاراخلی؛ چي په دې وخت کی دپروتینودتقسیم اوویش مرحله درېږی اوحال داچي دسرطان دحجرووده دپروتینوپه کوچنیوټوټوسره ده، اودروژې په حالت کی دپروتینوذرات کمیږی، چي مطلب ئې دادی چي دسرطان دحجروخوراک ختمیږی اویالږیږی، چي روژه دسرطان دکمولواوختمولولپاره غوره درملنه ده۔
(عبادات اورجدیدمیډیکل ساینس)
روژه د داخلی زخمونوغوره درملنه ده
امریکن نېچرل سوسائیټی (American Natural Society) مخکنی مشرډاکترګولډسټېن Dr. Gold Stain پخپل یوکتاب (Natural Diet Triumph over Disease by Fasting) یعنی په روژې اوطبعي خوراک سره دناروغیوکنترول اوقابوکول، کی لیکی:
روژه دبدن ټول زهری مواد(Toxin) له مینځه وړی، چي دانسان لپاره اړینه ده چي روژه ونیسی اوپرطبي پلټونوباندی هرکال تقریبا۱۴۰ میلیونه ډالره لګیږی مګرډېرلږخلک دپوره روغتیاڅښتنان کیږی په اصل کی دناروغیوپرپېژندلوباندی پوره غورنه کیږی۔
دی زیاتوی، چي روژه دبدن غیرمنظم ټول فعالیتونه برابروی، اوډېرځله داسی موږتجربه کړېده چي ویوه ناروغه ته دعملیاتودمشورې باوجودموږپه اسلامی طرېقې سره دروژې امرورته کړیدی اوهغه دننه زخمونوئې دروژې په نیولوسره جوړاوروغ شویدی؛ خویوه خبره اړینه ده چي وچاته دلږوروژوامرکوواووچاته دډېروروژوامرکوو؛ کله چي روژه دبدن زهري مواداورطوبات ختم کړی دبدن دفاعي نظام بیاله سره ترمیم شی نوبیابدن ترډېره مهاله پوری دناروغیوپه مقابل کی پوره مقاومت لری۔
(اسلام اومیډیکل ساینس، عرب نیوز، شیخ حبیب)
نوربیا…
په اسلامي پاکه مینه ستاسوورور