کور / هراړخیز / سازمان استخبارات آی اس آی با دو فتوای جداگانه!!

سازمان استخبارات آی اس آی با دو فتوای جداگانه!!

در این روزها خبرهایی از رسانه ها بازتاب یافته است که جنایات حلقات استخباراتی و نظامی پاکستان را بیشتر از بیش برملا می سازد، گروه طالبان به دستور استخبارات پاکستان در نظر دارند تا فتوای ارائه شده از جانب حلقات نظامی پاکستان را که گویا علمای دینی افغانستان در پای آن به گونه تائید امضاء نموده و برای عمال و مزدوران داخلی شان در افغانستان صادر نموده که در قسمتی از آن چنین آمده است”: روند جاری تعلیم و تربیه و نصاب معارف افغانستان خلاف آموزه های دینی است و گویا برای یک تعداد شاگردان دروس غیر اسلامی تدریس میگردد و معلمان مزد بگیران کفار میباشند”.
در قدم نخست با یک جمله، تمام سخنان بی مورد کسانی را که با نقاب اسلام عزیز همواره تلاش دارند بر ضد دین اسلام و تعلیم و تربیه در افغانستان گام بردارند، اظهار میداریم که نظام معارف افغانستان اسلامی است نه چیز دیگر. چنانچه در موادات نخست قانون اساسی افغانستان، بر نظام جمهوری اسلامی و دین مبین اسلام قید و تأکید صورت گرفته است. پس چگونه دشمنان کوردل داد از غیر اسلامی بودن نصاب تعلیمی در افغانستان را سر می دهند؟
گذشت بیش از یک ثلث قرن در کشور نشان می دهد که همواره نظامیان و احزاب مذهبی وابسته به آنها در پاکستان تلاش مزبوحانه نموده اند تا مانع رفتن شاگردان به مکاتب گردند، چنانچه در دوران سیاه طالبان حتی دختران اجازه رفتن به مکاتب را نداشتند در حالی که دختران مولانا فضل الرحمن، سمیع الحق، قاضی حسین احمد رهبران احزاب گویا اسلامی پاکستان و یک تعداد از نظامیان پاکستان در کالج های مفشن لندن و واشنگتن که در آنجا نه تنها جو تحصیل اسلامی موجود نیست در آنجا مصروف تدریس و تعلیم میباشند. اما در مقابل در افغانستان با فتوای مغرضانه غیر شرعی و خود ساخته خود را با استفاده از گروه مزدور و حلقه به گوش شان (طالبان) میخواهند مانع رفتن فرزندان معصوم ما به مکاتب گردند در حالیکه مخالفین مسلح دولت تا کنون ده ها مکاتب و مدارس دینی را که در آن صدها جلد قرآن شریف، تفاسیر و کتب دینی موجود بوده است را می سوزانند، حتی مسجد که جایگاه خانه خداوند را دارد مورد هدف حملات انتحاری و تروریستی قرار میدهند که حمله اخیر این جانیان در ولایت ننگرهار گواه بر این مدعای ماست. همچنان دو روز گذشته این جاهلان قرن معاصر در ولسوالی وایگل ولایت نورستان نیز یک مدرسه دینی را با تمام کتب دینی و وسایل آن نیز به آتش کشید.
با توجه به عملکردهای غیر شرعی این گروه های جنایتکار که باعث بدنامی دین خدا میباشند نباید فراموش کرد که هراس سازمان استخباراتی آی اس آی از آماری است که طی ده سال گذشته پیشرفت چشمگیری را در عرصه تعلیم و تربیه در افغانستان نشان میدهد، طوریکه بعد از سقوط طالبان کمتر از یک میلیون نفر شاگردان به مکاتب میرفتند ولی در حال حاضر بیش از هشت میلیون شاگردان اعم از اناث و ذکور به مکاتب میروند.
این در حالی است که نظامیان پاکستانی با کمک به یک تعداد از رهبران مذهبی در مدارس دینی شان برای مداومین دروس حملات انتحاری، انفجاری و تروریستی را آموزش میدهند آیا این کار آنها خلاف آموزه های دین مبین اسلام نیست؟ اما در عوض در مکاتب افغانستان که همه مضامین و کتب آن در پرتو دین مبین اسلام تألیف و در کل تعلیمات اسلامی برای شاگردان تدریس میگردد.
بناً مردم افغانستان دیگر فریب این گونه اظهارات و دسایس افشاء شده دشمنان معلوم الحال خارجی و حلقه بگوش داخلی را نه خورده و هیچ وقعی هم به این گونه شایعه پراگنی ها نخواهند داد زیرا امروز دشمن دین و مردم خود را بیشتر از پیش شناخته اند و هم به صورت منسجم و متحدانه در قسمت کسب تعلیم و تربیه فرزندان شان که نیاز امروزی بشر است خواهند پرداخت و اهداف ناپاک دشمنان را به یأس و ناامیدی مبدل خواهند کرد.