کور / سياسي / 28 اسد؛ مبين وحدت ملت مسلمان افغانستان علیه دشمنان!

28 اسد؛ مبين وحدت ملت مسلمان افغانستان علیه دشمنان!

روزهای پر خاطره وجاودان که در ادوار تاریخ افغانستان افتخارات وسربلندی هایی که باعزت و وقار ملت ما گره خورده است و به یاد ماندنی ازلحظات اساس دستیابی به استقلال وآزادی کشورما بوده است . 28 اسد سالگرد استقلال افغانستان است که مردم افغانستان ازنود سال به این طرف این سال را تجلیل میکنند واین روز پرافتخاردرتاریخ کشورما از زمان شاه امان الله خان غازی به این سو پیوسته تجلیل میشود و دررژیم های کمونستی واقتدارگر نیز درادوارمختلف استقبال به عمل میامد.
مردم دلیروشجاع افغانستان پس از جنگ های خونین لشکر بیگانه گان را از خاک خویش بیرون نموده اند وکشورمتجاوز انگلیس که درآن زمان یکی از قدرت های بزرگ جهان بشمار میرفت دریک نبردقیام مردمی 18 هزارکشته برجای گذاشت که اولین تجربه شکست بزرگ را برسیطره لشکر ناپلیون برجاه گذاشت وهمچنان درچندین جنگ های که صورت گرفت مردم افغانستان حدوداً چهل هزار سرباز مربوط به انگلیس را ازپا درآورد. استقلال افغانستان که با رهبری امان الله خان وقیادت مردم افغانستان شروع وبعداز مبارزات خستگی ناپذیرختم گردید، نمونه از رشادت های این ملت را بیان میکنند. تعداد ازافغانها به قیام های مردمی پرداختند وتحمل کشوربی گانه را درخاک خویش تحمل کرده نتوانسته، با ایجاد گروه های مردمی قیام های خویش را درسرتا سر افغانستان به اجرا گذاشته که بعداز گذاشتن هزاران شهید وتحمل سختی ها ورنج های فراوان به هدف رسیدند.
همانا که نیاکان ما علیه نابسامانی ها واستعمار گران کشورهای استعمارگر جنگیده اند فرزندان آنها با استقبال ازقربانی های شان هرگز نخواهند گذاشت، حلقاتی که میخواهند چنین روز های پرافتخار را درکشورما رو به فراموشی بسپارند به آن دست یابند واین روز پرافتخار درقلب های مردم غیور ما جاه گرفته است که درجریان نود سال اخیر با وجود تنش ها وجنگ ها به بعد فراموشی سپرده نشده وهیچگاهی نخواهد شد.
ولی این را میگویم که ما انسان هستیم واستقلال وآزادی با ارزش ترین مظهر اراده ما بوده واراده خصوصیتی است که انسان را انسان ساخته است. نهضت های آزادی خواهی، راه های گوناگون را برای رسیدن به استقلال درپیش گرفته اند وآن به انجام جان میلون ها انسان گردیده است. بلاخره بعداز مبارزات ورشاددت های مردم افغانستان به سرکرده گی امیرامان الله خان هزاران عسکرانگلیس را ازپاه در آوردند که استقلال کشور درسال 1919 كه مصادف به 1298 هجري ميباشد ازکشور اشغال گر انگلیس رسماً گرفته شد وبه افتخارات این سرزمین افزوده شد وآنچه امروز برای ما هم به مثابه حادثه با ارزش که رشد نهال آزادی است که به دست وطنپرستان در تاریخ 28 اسد به وقوع پیوست وکشور بریتانیا که ازجمله کشور استعمارگر بزرگ بشمار میرفت استقلال افغانستان را بعد از جنگ های دوامدار که توان جنگی خویش را درمقابل ملت ما از دست داده بود به رسمیت شناخت .
به هر حال برای نوشتن چند سطر وجیبه که انجام آنرا به عنوان مسولیت احساس میکردم مروری بود به کارنامه های قهرمانان و وطنپرستان که خطوط درخشان تاریخ کشور مارا پرافتخار کرده اند.
با احترام