کور / خبرتیا او پيغامونه / د اطلاعاتو او کلتور وزارت مطبوعاتي اعلاميه

د اطلاعاتو او کلتور وزارت مطبوعاتي اعلاميه

Ministry of Information and Culture


وزارت اطلاعات و فرهنگ


نېټه ٠٤/ ٠٢/١٣٨٧


وزارت اطلاعات و فرهنگ به تعقيب تصاميم موْرخ ١١ حمل ١٣٨٧ و٣١ حمل ١٣٨٧ که در جلسات مشترک با علماى دينى کشور ،نماينده هاى رسانه هاى تصويرى ، نماينده هايي از شوراى ملى ، تعدادى از اتحاديه هاى ژورناليستان و کميسيون بررسي شکايات و رسيده گي به تخطى هاى رسانه يي اتخاذ گرديده بود و در آن توقف نشر بعضى از سريالها در برخى از تلويزيونها خواسته شده بود يکبار ديگر توقف آن تعداد سريالها را تقاضا مينمايد.


وزارت با ابراز تشکر از تلويزيونهاى نورين و آريانا که تصميم فوق را عملى کردند از تلويزيونهاى افغان و طلوع جداً ميخواهد که اين خواسته ملت و تصميم مقامات ذيصلاح را محترم بشمارند و هر چه زودتر در عملى کردن آن اقدام نمايند.


اينک براى آخرين مرتبه به تلويزيونهاى افغان و طلوع اخبار ميگردد که تا تاريخ ١٠ ثور ١٣٨٧ نشر سريالهاى مورد نظر در شبکه هاى شانرا متوقف سازند در غير آن به مراجع عدلي و قضايي معرفي خواهند گرديد.


غازي محمد جان واټ کابل افغانستان


Email:hameednasry@yahoo.com 070 989 696


www.moic.gov.af


د هندي سريالونو په اړه د علماؤ د شوری اعلاميه