کور / علمي / یورش فرهنگی جمهوری سیاهپوش ایران بر افغانستان!!!

یورش فرهنگی جمهوری سیاهپوش ایران بر افغانستان!!!


   ولسی جرگه  یا   مجلس نمایندگان؟؟؟    شورا یا مجلس؟؟؟  یورش فرهنگی جمهوری سیاهپوش ایران بر افغانستان!!! برای  تفصيل اين مقاله  انجا را کليک کنيد