کور / اسلامي / دا دنيا د هغه چا…٧٥م ورځنى حديث

دا دنيا د هغه چا…٧٥م ورځنى حديث

موضوع : ورځنى حديث (دا دنيا د هغه چا ….)
ليکوال: حکمت الله کندهارى او عطاء الله محمدي
خپرندوى: د لراوبر ويب پاڼي د کندهار د اسلامي نشراتو څانګه
لړۍ : ٧٥مه برخه پر له پسې لړۍ

بي بي عائشه رض وايي -رسول الله ص فرمايلي دي :دونيا د هغه چا کور دئ چي دهغه په آخيرت کي کور نه وي او مال د هغه چا دئ چي د هغه په آخيرت کي مال نه وي او مال هغه څوک ټولوي (جمع) کوي چي هغه عقل نه لري.
(احمد ، بيهقي)

.