" /> " /> " /> " /> ټپي زړونه   – لراوبر ویب پاڼه
کور / شعر / ټپي زړونه  

ټپي زړونه  

تا عادت کړئ چې ما په تیګو وُ لئ
هم ګهیځ او بیګاه په تیګو وُلئ


زما مینه دې هوس وانګیرله
ځکه خپله خپل اشنا په تیګو وُلئ


په اغیار باندې دې هسې باور وکړو
چې خپل سیورئ لکه ما په تیګو وُلئ


ما دې زلفو له ګلونه وو راوړي
ته ګلونه برالا په تیګو وُلئ


ستا له کلي کوره لاړمه کډوال شوم
لا مې اوس هم دهر چا په تیګو وُ لئ


چې ویشتل کوئ خپل ښکار پورته کوه بیا
ټه ټپي زړونه بیابیا په تېګو وُلئ


ما سنګسار کړه خومخ مه اړوه محبوبې
خدمتګار که دې رښتیا په تیګو وُلئ