کور / راپور / هزار لبخند برای صلح

هزار لبخند برای صلح

نمایشگاه عکاسی تحت عنوان (هزار لبخد برای صلح )از طرف نهاد دنیایی بدون خشونت به همکاری معینت امور جوانان برای سه روز در کابل به راه انداخته شد.Kamal saddat sadat كمال سادات

در این نمایشگاه عکس های از تمام نقاط کشور و جهان که از طرف این نهاد گرفته شده بود نمایش خوردند مسولین نهاد متذکره گفتند که از یک سال به این سو برای به راه اندختن این نمایشگاه کار کرده اند

معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ داکتر کمال سادات ضمن ابراز خرسندی از مسولین این نمایشگاه افزود که معینیت امور جوانان همواره تلاش میکند تا در زمینه به راه انداختن این چنین نمایشگاه که درای یک پیام مثبت برای جوانان باشد سعی و تلاش خود را ادامه میدهد

وی افزود که ا به راه انداختن این چنین پروگرام ها و نمایشگاه ها جز  از برنامه های  اساسی معینت بوده که برای برگذاری ان د در سایر ولایت کشور کار میکنند

.