کور / سياسي / حکومت مؤقت یگانه راه حل افغانستان است

حکومت مؤقت یگانه راه حل افغانستان است

حکومت وحدمت ملی بریاست داکتر محمد اشرف غنی احمدزی ورئیس اجرایه داکتر عبدالله عبدالله که متاسفانه هر دو سران حکومت وحدت ملی در تمام وعده های خود که برای مردم قهرمان افغانستان درتیکتهای انتخاباتی اشان کرده بودند ناکام ماندند. Dr. Hamid Alakozai ډاکټر حميد الکوزی

سران حکومت وحدت ملی نتوانستند تأمین امنیت را درکشور برقرار نمایند و بخاطر دفاع از کشور اوردو ملی را طبق برنامه وسیع که برخوردار دفاع از تمامیت ارضی کشور باشد تنظیم سوق واداره نمایند.و همچنان در مورد صلح و آشتی ملی نبود یک رهبری فعال وشایسته که رول برجسته را بازی میکرد تا قابل قبول همه اطراف متخاصم می شد وبه اساس صداقت تمام اطراف داخل درقضیه برای صلح دایمی به یک فیصله نهایی طویل المدت میرسیدند، اما بدبختانه سران حکومت وحدت ملی مصروف اختلافات داخلی در تقسیم قدرت و اختلافات دیگر داخلی درگیر شدند که در نتیجه شدت جنگ در کشور وسقوط ولایت بغلان وهمچنان سقوط ولسوالی های دیگر ولایات مختلف کشور از طرف مخالفان صورت گرفت. از طرف دیگر اراکین بلند روتبه ادارات ملکی و نظامی در حالات مبهم قرار دارند ونمیتوانند در تصامم بزرگ کشور اقدام عملی را اندر کارشوند، مسؤلین ادارات حکومت وحدت ملی صرف برای حاضری واخذ معاش به دفاتیر اشان میروند کدام برنامه دیگر وجود ندارد  که این امر عواقب خیلی خطرناک دارد و سبب ضعف ادارات دولتی میگیرد.

سران  حکومت وحدت ملی تمام اعتبار خود در بین مردم عام از دست داده اند تمام وعدهای سران  حکومت وحدت ملی فقط شعار بوده و هیچ جنبه ای عملی را ندارند، اختلاس در ادارات دولتی به اوج خود رسیده است، اخذ رشوت علنی صورت میگرد ، سرقت و اختطاف در شهر کابل مانند سابق استمراری میباشد ، حملات انتحاری زیادتر و قوی تر شده است، نبود کار در کشور نوجوانان  عزیز مارا مجبور به مهاجرت به طرف اوروپاء ساختند، نا عملی شدن  یک نرخنامه ملی در بازارهای کشور مردم فقیر کشور را دوچار مشلات  اقتصادی کردند ، موضوعات فوق ذکر واقعیتهای است که روزمره در کشور عزیزما مشاهده میشود. به اساس راپور اداره سیگار ایالات متحده امریکاء  که بخاطر شفافیت و همکاری بین ادارات دولتی ایالات متحده امریکاء و ادارات افغانستان توظیف شده است تذکر داده است که نصف مصارف مالی سالانه ایالات متحده امریکاء در افغانستان بشکل نامعلوم بمصرف میرسد به معنی اینکه اختلاس همه جانبه در ادارات دولتی حکومت وحدت ملی موجود است.

فلهذا حکومت مؤقت یگانه را حل است که تمام اطراف متخاصم در جنگ را بطرف صلح بیاورند ، و تمام اسلحه غیر راجستر را در سرتاسرکشور جمع کند، حکومت مؤقت تحت نظارت ملل متحد و  همچنان ایالات متحده امریکاء ، انگلستان ، جمهوریت روسیه، جمهوریت چین ، جمهوری اسلامی ایران و پاکستان منحیث تضمین کنندگان و همکاران واقعی برای حل سیاسی قضیه افغانستان تمرکز نمایند. و هم زمان دوره حکومت مؤقت تمام انرجی خود را در تطبیق قانون وعدالت اجتماعی که توسط مکافات و مجازات در سر تاسر کشور شود تا دوره  حکومت مؤقت بتواند یک پلت فورم اساسی را درکشور بنیاد گذار نماید و بخاطر ترتیب نمودن انتخابات شفاف تا در اینده تمام مردم افغانستان بتوانند در فضای صلح وبدون کدام تهدید به اساس معنوی نه مصارف مالی رای خود را طبق انتخاب خویش بدیهند و سرنوشت کشور عزیز افغانستان را به اساس صداقت وایمانداری تعین کنند.

زنده با افغانستان 

به امید صلح دایمی وعدالت اجتماعی در افغانستان

دوکتور حمید الکوزی 

.