کور / شعر / ځوانيمرګ عبدالصمد روحاني ته

ځوانيمرګ عبدالصمد روحاني ته

ځوانيمرګ عبدالصمد روحاني ته [د خواخوږۍ ليکني او پيغامونه]


 ۳۲ ورځي وشوې چي دولت د پلټنو ژمنه کړې! 


افغان ژورناليستان له دولت ، طالبانو او بي بي سي څخه د شهيد عبدالصمد روحاني د وژني د جدي پلټنو او وژونکو ته دسزا غوښتونکي دي!


****
ستا د ژوندون د ارمانو  لحضې ميراته نه واې
دتورټوپک سپيره تورمخ ګولې يي تاته نه واې
لاس په ماشه دليونی قاتل ستا خواته نه واې
دځواني غم دی هرزړګي ته ارمان پاته نه واې
****
ته خوکافر نه وی، نمرودنه وی ګناه کې نه وې
مسلمه وروره دچارپور اوبل غوغا کې نه وې
ته خوشاعر وې د شاعر زړه د عزت کتاب دی
دا ړوندقاتل ته دټوپک دخولې سودا خو نه وې
****
په وينو لژنده  زخمي بدن  او تن  نه دی جار
مسلمه وروره په سلګو کې ځنکدن نه دي جار
دمعصوميت اوازه دی لاړودجهان غوږوته
ديوې سولې په ارمان داسورکفن نه دی جار

****
په هديروکې دځوانی مرګونه زور اخيستی
سوله رانغله د پښتون وطن  نن اور اخستی
زمونږ دميندود دوعاګانولپه تش پاتی شوې
ګمان کومه خداې خفه قهر يي زوراخيستی
****
زمونږ دميندواوپلارونو دويرونو ژړا
له ډيره غمه په ملامات د ماتمونو ژړا
د ناڅاپي ځوانانو لووکې دمرګونو ژړا
ټغر ټول نه شو د ستم او ماتمونو ژړا
****
قران به ولولوستايادکې به دوعاګانې کوو
د کايئنات واکدار ته تل به زريګانی کوو
خدايه نوربس ده دابيوخت مرګونه مه راکوه
د يوې سولې په ارمان به ژړا ګاني کوو
****
اروح دی ښادجنت فردوس کې دی مقام غواړمه
د ګلومينځ کې  نا ارام  روح  ته دی  ارام  غواړمه
الله  دی  خاوری  مکړه  زمونږ د اولسو  شاعره
حفيظ  دا وايي ژوند ۍ نوم دی تل مدام  غواړمه