کور / شعر / غزلونه

غزلونه

شـــپه ده په مزار شمعه مي بله كړه
ســـتا د انتظار شمعه مي     بله كړه


ښـــــكته شوه سپوږمۍ اوته رانغللي
ناست وم تر سهار شمعه مي بله كړه


خـــــــداي لپاره راشه بيابه    نه  يمه
دامــي اخر وار   شمعه مي بله  كړه


څه لـــــــــــــــكه پتنګ ورته تاويږمه
سوځـــم په انگار شمعه مي  بله كړه


ماسيلاب شوګيراوكړو چي رابه شي
يخــــــته د چينار شمعه مي بله    كړه 
 
شپه وه شو سهار دخوبه پاڅيدم
سم لكه خمار له خوبه پاڅيدم


 


غـــــــــــــــزل


بس مجبوره يم درتلي نشم كوڅوته
داګنا ده چي دي سرټيټ كړم پښوته


ســــــــم دواره ليوني شوم چي ته لاړي
مـــــــادميني قيصي پيل كړي ليونوته


پـــــــــــــــــــه رڼاكي خوبه نه راتلي ډارني
انـــــتظاربه مي كوتورو تيارو تــــــــــــــه


زه به هرمازيګرتلمه هغه بڼ تـــــــــــــــــه
چي راتلۍ به ستا همزولي كشمالوته


ته به نه وي عجيبه به ښكاريدلــــــــــــه
لاس تـــــــــرزني به وم ناست پردو چنوته


بي لـــــــتا سيلاب نيمګړي راته ښكاري
څه ۀځواب وركړم جانانه دي سوالوتـــــه  


كابل چهلستون داني باغ


 غـــــــــــــزل


بس دي نوره شپه ده زه به لاړه شم
مورمي مـــــــيرنه ده زه به لاړه شم


واچه وه څادر په سر ويـــــده شه   ته
داوږده قيــــــــصه ده زه به لاړه   شم


پريږ مي ده مړوند ناوخـــته كيږي نور
خلاصه هم ډيوه ده زه به لاړه    شم


ګوره نوردمــــلانه مي لاس اوبـــــاسه
سارته مي وعده ده زه   به لاړه شم


بس سيــلابه بله كوګۍ  نه در كوم
مينه پښتـــــنه ده زه   به لاړه شــــــم


شمشادتلويزيون


 


 


څنګه سرتوره يي راوتي څه وړه خونه يي
راشه ديدن دركړمه شوخي لا مړه خونه  يي


ګورګوري مه خوره زما نه خوخيګي توري شونډي
لاسونه ولي سره كوي دچا كوژده خونـــــــــــــــه يي


ستاسودچم پيغلي په توره شپه ګودردته رازي
ته مازيګر رازه دهغوي پشان زه ړه خونه يي


څومره صفت چي درله زه كوم دازما نظردي
دبل نظركي په والله دومره خيسته خونه يي


سيلاب دي تش په اداګانو مين شوي جينۍ
دلته څوورځي ميلمنه يي څه ديره خونه يينه مي لګي بس دي شوخي مه كوه
نوره زما مخكي مستي  مه    كوه


ته شولي راپيغله زه زلمي شومه
اوس راته خبري چټي   مه  كوه


بس دي نوره رانشي زما پسي
نه مي پريږدي مور شيطاني مه كوه


مونږكره چي راشي ماته مه ګوره
ماسره خبري زياتي  مه  كوه


نوربه دي سيلاب هم زړه نه اوبا سي
ته دبل په نوم يي زيرګي مه كوه
 
كه دامينه داسي كيژي زمابس دي
چي عبس په اورسوزيګي زمابس دي


چي خندادي خوله كي وركه وچي شونډي
چي زړګي هميش ژړيګي زما بس دي


ياخونه پوهيژي ته ياليوني شو   م
زړه مي تانه نه صبريګي زمابس دي


شونډي سري كړي مانه لري لري ګرزي
چي نژدي شم خفه كيژي زما بس دي


تشه غاړه سيلاب راكړي رانه لاړشي
نوريي هم څه ته زړه كيژي زما بس دي


شمشاد تلويزيون
اړيكه:۰۷۰۸۲۲۱۸۰۷
E-Abaseen-selab|@yahoo.com

تبصره نسته

  1. ډېر ښه همد ا سې دوام ورکړې

  2. توروشپوكي ياره بلاوخوړم
    ستاوفاوفاكي جفاوخوړم