کور / رسنۍ / د [ښوونځۍ] دريمه ګڼه تازه له چاپه راوتلې ده

د [ښوونځۍ] دريمه ګڼه تازه له چاپه راوتلې ده

د لوى كندهار د زدكوونكو د ټولنې دوې مياشنتۍ ښوونيزه ، روزنيزه او معلوماتې خپرونه ده چې د لومړي كال درېيمه ګڼه يې په 48 مخونو كې چي 21 بېلابېل مطالب پكې ځاى سوېدې د ښكلې رنګه پښتۍ په لرلو سره د عبيدالله تسل په مشرتوب له چاپه را وتلې ده .


د يادوني وړ ده چې د لوى كندهار د زدكوونكو ټولنه د يوه كال را په دېخوا په كندهار كې د زدكوونكو لپاره فعاليت كوي .


اړېكې :0700304111-0700319440


برېښناليك : showanzai_afg@yahoo.com


پاڼه :  Larawbar.com/showanzai