کور / تازه خبرونه / کابل: ورکشاپ راپورنویسی برای ۱۵ تن تدویر یافت

کابل: ورکشاپ راپورنویسی برای ۱۵ تن تدویر یافت

ورکشاپ  راپورنویسی در دفتر مرکزی فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان تدویر یافت

ورکشاپ راپور نویسی برای 15 تن از کارمندان مسوولان و کارمندان دفاتر ولایتی و مرکزی برنامه همبستگی ملی تدویر یافت.این ورکشاپ دیروز یکشنبه 30 سرطان آغاز  گردید .در گشایش این ورکشاپ محترمه گلجان زمری رئیس عامل فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان صحبت نموده و در گوشه یی از صحبت هایشان گفتند:” زنان افغان توانایی این را دارند تا در بازسازی و انکشاف کشور سهم فعالانه بگیرند.یکی از اهداف عمده و اصلی فدراسیون تقویه زیربنای بشری و اقتصادی افغانستان است. ”

 پس از آن محمد اسحق اتمر رئیس  آموزش های  برنامه همبستگی ملی صحبت نموده گفت:” یکی از اهداف برنامه همبستگی ملی عبارت سهم دادن به زنان در انکشاف افغانستان می باشد.باید همه ما به این عقیده باشیم تا آنگاهی که زنان از دانش مسلکی و توانایی کاری برخوردار نباشند ، باز سازی افغانستان امر محال خواهد بود.فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان یکی از مثال های ارزنده استعداد  و توانایی زنان افغان است.باید سایر نهاد ها کمک دهنده  و شرکت های شخصی آموزش های خویش را ازطریق این نهاد انجام دهند تا بالمقابل به زنان افغان هم کمک شده باشد.

 بعد از آن مسوول بخش آموزشهای فدراسیون صحبت نموده و کورس آموزشی گشایش یافت

فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان  برنامه های آموزشی متنوع  رای برا ی علاقمندان تدویر می نماید.

فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان در سال 1384 هجری خورشیدی توسط  یک تعداد انجمن های زنان تجارت پیشه افغانستان ایجاد گردیده است.در حال حاضر فدراسیون متشکل از 67  انجمن فعال  در کابل و ولایات افغانستان می باشد. دفاتر ساحوی فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان  در شهر های مزارشریف،بامیان و جلال آباد عملا در حال فعالیت اند.

هدف فدراسیون تقویت تجارت و همکاری  با زنان جهت آغاز تجارت  می باشد، تا مطابق معیارات امروزی   تجارت را راه اندازی نموده و از این طریق در  بازسازی و انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان سهم بگیرند.