کور / د ماشومانو نړۍ / لمر نوابی ، با انگشتان سحر انگیز

لمر نوابی ، با انگشتان سحر انگیزلمر نوابی ، که دوازده سال دارد ، با فامیلش در شهر مانتریال کانادا زندگی می کند در سال 1996 عیسوی در فامیلی دیده به جهان گشوده که صدا و نوای دل انگیز موسیقی و بویژه صدای روحنواز بینجو گاه گاهی گوشهایش را نواز می داد . هنوز هفت سال بیش نداشت که صدای بیبد یل احمدظاهر او را مجذوب خود ساخت و علاقمندیش به اهنگهای احمدظاهر سر اغاز گامهای شد بسوی دنیا هنر موسیقی.


لمر نوابی از هفت سالگی در کنار درسهای مکتب شامل نخستین کورس اموزش سلفیژ شد و ضمنا به نواختن پیانودر شکل موسیقی کلاسیک غربی اغاز نمود . او با فرا گرفتن اساسات ونو تیشن موسیقی کلاسیک ، توانست اموخته ها و اندوخته هایش  را با مهارت تمام در جریان سه کنسرت در سالهای 2006،2007 و2008  عیسوی برای علاقمندان موسیقی به نمایش  بگذارد بهترین تحسیننامه ها و تقدیرنامه هارا نصیب خود گرداند. لمر نوابی، با وصف انکه شیفتهء موسیقی کلاسیک غربی است به موسیقی و هنر مندان کشورما چون ” احمد ظاهر، فرهاد دریا،  حبیب قادری و نجیب حق پرست نیز دلبستگی دارد و در اینده تصمیم دارد تا در کنسرتهایش به عنوان پیانو نواز ملیودی بهترین اهنگهای همین هنرمندان را تقدیم علاقمندان موسیقی نماید.موفقیت بیشتر برای لمر جان نوابی از تهء دل ارزو میدارم.