کور / #PTM / منظور پښتین د ارواښاد فضل بنګښ او سالارمحمدعلي مزار ته ورغی

منظور پښتین د ارواښاد فضل بنګښ او سالارمحمدعلي مزار ته ورغی

د پښتون افغان ملت دروند مشر :
منظور پښتون صاب ، د مزدور کسان پارټۍ بنسټګرو ارواښاد فضل بنګښ او ارواښاد سالار محمد علي پر مزار ته ورغی او د هغه روح ته یې دعا وکړه.

د منظور پښتین سره د غورځنګ د مرکزي کميټې او ایالتي کمېټو یوشمېر غړي هم ملګري وو.

.