کور / نوميالي / صدر اعظم موسی شفیق ته د پاچا ظاهرشاه باورلیک

صدر اعظم موسی شفیق ته د پاچا ظاهرشاه باورلیک

دا هغه باورلیک (Full power) دی چې پاچا ظاهر خان په ۱۳۵۱ لمریز کال کې خپل صدر اعظم شهید موسی شفیق ته ورکړی و، چې له ایران سره د هلمند د اوبو تړون او د هغه د دوو الحاقي پروتوکولونو په تړاو مذاکرات وکړي.