کور / شعر / د جنوبي پښتونخوا زلزله

د جنوبي پښتونخوا زلزله

خوار پښتانه د هر يو جبر هرې شپی وخوړل
د ترهګرانو چې کوم بچ وو زلزلی وخوړل


په ذهن زور نه اچوي دوي په ړاندو لارو زغلی
بلا ځوانان مو چل ټګئ د چارسدی وخوړل


د کراچئ مهاجر هم پری مټې وکتلی
څوک منصوری وخوړل څوک خوار لاړکانی وخوړل


هر چا پری خپله فلسفه دمذهب وکتله
مست مست شېخان رانه په سپينه ورځ کوزی وخوړل


د لر او بر په اديرو کې ځاييګی پاتی نه شو
څوک خواران روس وخوړل څوک خوار امريکی وخوړل


د يوسفزی په وطن هر چا خپلې لوبې وکړې
ډير ارمانونه مو رايیونډ او القایدی وخوړل


 ۲۹/۱۰/۲۰۰۸