کور / شعر / نژدي راسه

نژدي راسه

 نژدي راسه زماڅنګ ته راسه.
په ژوندڅه اعتبارسته .
راسه نژدي راسه ،يوقدم ته راوړاندی سه يوقدم زه .
داواټن به رالنډ کړو.
نه ده څرګنده چه بيا به سره ووینو که نه.
اوس لا سري وخت دی .
مصيبتونه ‌ډير دي ،لاره اوږده ده .
راسه نژدي راسه ،بيابه ارمان نه کوو .
که ته همداسي دناڅرګند سرنوشت پرلوردرومي او زه دلته په تروږمي کي دناامیدۍ شپي اوورځي سبا کومه ، نو څه په جوړه ده .
دي پلو ته راتاؤ سه ، نژدي راسه زما څنګ ته راسه .
پوهيږم تالره ډيره ګرانه ده ، خو په دي هم پوهيږم چه بي له ما ته څوک نلري .
نوراسه ځنډ مه کوه ،اوس هم پرهارونه درغیدواوجوړيدو دي .
خداي مکړه چه ناوخته سي اوبیا به یوازي ورانه جونګړه وویني ،پرما به توري خاوري اوښتي وي اوته به پښيماني کوي .