کور / کتاب / (دصیاد ظالم په غشو )شعري ټولګه

(دصیاد ظالم په غشو )شعري ټولګه

دځوان شاعر نظیرالحق قریشي دشعرونو ټولګه ده چې دنوموړي دشاعرانه ستړیاوو دمه پکې جوړه شوی، دصیاد ظالم په غشو دغه ټولګه په ۲۰۰۷ کال دنومبر په یولسمه دنیوکابل کتاب پلورنځي ادارې له لوري دچاپ په بڼه پسولل شوی، اعظم اعظم او قتیل خوږیاڼي پرې سرلیکنې کړي، په شعري ټولګه کې یې غزلونه ازاد نظمونه شته دي.